Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.03.2017 11:45

Ženy dostali kyticu uvitú z detských riekaniek,spevu,tanca,hudby

"Byť matkou je veľkým šťastím, ktoré nemá každá žena. Žije však veľa žien, ktoré dokážu obetovať celý svoj život v prospech iných ľudí aj na úkor vlastných snov o materstve. Možno sa viacerým zdá, že MDŽ je sviatkom zbytočným, veď máme oslavu Dňa matiek, ale skúste nájsť aspoň jeden deň v roku, kedy máme možnosť poďakovať žene za jej oddanú, nenahraditeľnú prácu akou je napríklad výskum, alebo dobrovoľná rehoľa či veda?" Práve s týmito myšlienkami sa otvárala oslava MDŽ v Bánove.

„ Tunajšie Matičiarky a okresné členky klubu Marína po privítaní poslankyne NR SR Evy Smolíkovej a Libuše Klučkovej z výboru Matice slovenskej Martin odovzdali divákom kyticu uvitú z detského programu. Najskôr divákov pobavili najmenší dychovkári Bánova, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu v Šuranoch. Predstavili sa svojimi prvými skladbičkami a svoje vystúpenie ukončili ľudovou piesňou „Čie sú to kone“. Hoci dychovka Rosička hrá iba pol roka, dokázala, že bude nádejným pokračovateľom bánovských dychoviek Kesanka a Bánovčanka. Po búrlivom potlesku vystriedali Rosičku deti z folkloristi súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pod vedením Evy Oravcovej potešili svojou spontánnosťou, hravosťou či suverenitou a získali si tým obdiv u každého diváka. Deti vo veku od 3 rokov zvládli tanec a spev spojený s prekáračkami a svojou radosťou obdarovali všetkých v hľadisku aj na javisku. Slávnosť vyvrcholila koncertom dychovej kapely Kesanka. V tomto roku oslavuje 25. výročie svojho vzniku a svojim vystúpením ukončila oslavy MDŽ. V piesni "Mamky, slovenské mamičky" vyzvali všetkých divákov, aby nezabúdali na dary našich predkov, aby učili i zachovali slovenskú ľudskosť, šikovnosť a tvorivosť zachytenú aj v textoch ľudových piesní.

O kráse našich tradícií, folklóru, hudbe a piesni prehovorila aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková. Ukončila oslavy MDŽ úprimným poďakovaním účinkujúcim a vyslovila želanie, aby naša krajina prekvitala talentovanými deťmi, schopnými tvoriť a rozvíjať svoje schopnosti zdedené po našich pradedoch. Vyzvala rodičov, aby nezabúdali na slovenské tradície a odovzdávali svojim potomkom len to najlepšie zo seba, zo svojej rodiny.

Záver patril neutíchajúcemu potlesku divákov, ktorí obdivovali spoločné finále všetkých detí s poslankyňou Smolíkovou. Byť s ňou na jednom javisku nie je každodennou udalosťou. “ povedala nám dlhoročná Matičiarka, riaditeľka DMS v Šuranoch, pani Miroslava Kozárová.

 

 

Súvisiace články

21.05.2019 10:37

Technika hrou od základných škôl

Komplexná podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy = grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl.