Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Učiteľské noviny
01.04.2017 09:00

Žiaci SPŠ Levice na súťaži technickej tvorivosti v Českých Budejoviciach.

Už po štvrtý krát sa žiaci Strednej priemyselnej školy Levice zúčastnili medzinárodnej Olympiády Technického a vzdelávacieho konsorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej, ktorá sa konala pod záštitou rektora doc. Ing. Marka Vochozku, MBA, PhD., Českej strojníckej spoločnosti, sekcia Strojárskej technológie 30. marca 2017.

Traja štvrtáci odboru strojárstvo prezentovali výsledky svojej práce pred komisiu. Milan Vrábel predstavil svoju prácu s názvom "Návrh a konštrukcia terénneho vozidla”. Peter Ziman obhajoval prácu "Prestavba malotraktora” a Tomáš Kašík ukázal svoje technické riešenia v práci "Tvárniaci stroj”. Vo svojej kategórii mali naši chlapci konkurenciu rovesníkov z rôznych stredných odborných škôl z Českej republiky i zo Slovenska. Tradičnými rivalmi boli žiaci zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a stavebnej Tábor, Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej Velešín, Vyššej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej odbornej škole remesiel a služieb v Strakoniciach. V technickej sekcii súťaže bolo prezentovných dvanásť prác. Videli sme robotizované pracoviská, zaujímavo riešený bezreťazový elektobicykel, konštrukcie automatických brán, žiakmi vyrobený stirlingov motor, podávač vykurovacích peliet a mnoho iných zaujímavých technických výtvorov. Z tejto súťaži vezú súťažiaci do Levíc vavrín najvyšší. Tomáš Kašík sa stal víťazom súťaže. Hodnotiacu komisiu presvedčil, že je nadaný strojár, šikovný konštruktér s veľmi dobrým technickým myslením. Na druhom mieste sa ocitol Miroslav Kotrč, žiak Vyššej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach. Tretiu priešku obsadil Martin Kalina zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a stavebnej Tábor. Niekoľko zvláštnych ocenení dostali aj ostatní súťažiaci. Ceny do súťaže venovali škola VŠTE, firmy Jihostroj a Motor Jikov.

Veľká vďaka za podporu a organizáciu nášho stretnutia patrí rektorovi VŠTE doc. Ing. Marekovi Vochozkovi, MBA, PhD. a vedúcemu katedry strojárstva Ing. Danielovi Kučerkovi, PhD. Riaditeľ Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej, Velešín, Ing. Bc. Milan Timko poskytol našej delegácii bezplatné ubytovanie v peknom školskom internáte.

Súvisiace články

15.05.2017 12:30

Poznáme víťazov súťaže Mojej matke

V týchto dňoch ( 12.5.2017) sa v Synagóge v Šuranoch konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Mojej matke.