Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Učiteľské noviny
06.04.2016 13:15

Žiaci Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice na Olympiáde Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE v Českých Budějoviciach

Na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach sa 31. marca 2016 konala Technická olympiáda, „Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE.“ Išlo o medzinárodné zápolenie žiakov stredných škôl. Súťažilo spolu 17 prác z rôznych stredných škôl technického zamerania zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Zo strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25 sa súťaže zúčastnili dvaja žiaci.

Peter Hanuliak zo IV.S triedy s prácou „Návrh a stavba doma vyrobeného traktora“, Michal Salaj z triedy IV.S s prácou ,,Návrh a stavba cirkulára“. Každý študent obhajoval svoju prácu pred komisiou 10 minút.

 Žiak SPŠ Levice, Peter Hanuliak svojou prácou predstavil a podrobne opísal vlastný návrh a stavbu doma vyrobeného traktora. V závere práce predstavil traktor v krátkom informačnom videu. Druhý žiak levickej priemyslovky Michal Salaj vo svojej práci predstavil návrh a zostrojenie cirkulára. Súpermi našich žiakov boli slovenskí a českí študenti z Vyššej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, zo Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej vo Velešíne, zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave, zo Strednej priemyselnej školy strojárskej a stavebnej v Tábore, zo Stredného odborného učilišťa poľnohospodárstva a služieb v Dačiciach, zo Strednej odbornej školy v Senci a zo Strednej priemyselnej školy v Bratislave.

Výsledky súťaže:

Päť súťažných prác získalo mimoriadnu cenu zástupcu Českej strojníckej spoločnosti, Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie pri ZSVTS a Jihostroj, a.s.

Veľká vďaka za podporu a organizáciu nášho stretnutia patrí rektorovi VŠTE doc. Ing. Marekovi Vochozkovi, MBA, PhD. a vedúcemu katedry strojárstva Ing. Danielovi Kučerkovi, PhD. Riaditeľ Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej, Velešín, Ing. Bc. Milan Timko poskytol našej delegácii bezplatné ubytovanie v zrekonštruovanom školskom internáte.

Súvisiace články

19.03.2016 15:15

Keď školu podporuje podnik

Spolupráca skalických strojárov s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. je známa už aj za hranicami regiónu. Vzorová spolupráca podniku a SOŠ strojníckej v Skalici priniesla niekoľko úspechov, vďaka ktorým sa partneri v odbornom vz...
29.05.2019 17:38

Ľudskosť

Azda nikdy sa na našej planéte toľko nehovorilo o ľudskosti ako dnes. Hlásiť sa k ľudskosti, byť človekom sa nosí. V skutočnosti nás však počty vojen a zbedačovania veľkých skupín ľudstva napĺňajú znepokojením, že presadzovanie...