Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Lýdia Haliaková
15.06.2018 07:10

Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v Českej republike

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa na konci mája 2018 vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe - stáže, ktorú absolvovali v dopravných firmách a autoservisoch v Českej republike. Priebeh stáže bol zabezpečený zo schváleného grantu programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Sme Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave. Naši žiaci tvrdohlavo uprednostňujú odborné vedomosti pred učením sa cudzích jazykov. S nechuťou komunikovať v cudzom jazyku súvisí aj minimálny záujem vycestovať do zahraničia a zúčastniť sa na zahraničných projektoch.

                Minulý rok sme prvýkrát úspešne zrealizovali medzinárodný projekt Erasmus + zameraný na odbornú prax vykonávanú vo firmách v Olomouci, v Českej republike. Pre pedagógov bol bonus v tom, že sme celý projekt realizovali prostredníctvom agentúry AGAMOS, s. r. o., ktorá sa kompletne postarala o výber firiem podľa našich požiadaviek, ubytovanie a stravu pre žiakov aj pedagogický dozor. Tak sme sa do celej procedúry podávania projektov pustili opäť – a podarilo sa. Akonáhle sa naši žiaci dozvedeli o tom, že bude možné opäť realizovať povinnú prax v Českej republike, rýchlo sa prihlasovali.

Sprostredkovacia agentúra AGAMOS, s. r. o. aj tentokrát nechala na nás iba zabezpečenie náplne odbornej praxe, prípravu žiakov pred vycestovaním na stáž a dopravu. Dopravu si žiaci obstarali v rámci prípravy sami ako praktickú ukážku činnosti z oblasti zasielateľstva – výber vhodného dopravcu.

                Projekt bol určený pre 12 žiakov. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa enormne zvýšil záujem o stáž, keď sa žiaci od svojich spolužiakov dozvedeli, že dostanú tzv. individuálnu podporu – ako to oni jednoducho nazvali -  nadštandardné vreckové. Okamžite sa záujem o stáž zvýšil a nemali sme problém s náhradníkmi .

                Stáž sme vykonávali v štyroch firmách – z toho v Olomouci vo firme OL TRANS CZ, s. r. o. a  ČSAD logistik, s. r. o. a v Havířove v autoservisoch Autodům Vrána, s. r. o. a Autochodura, s. r. o.  V každej firme sa o žiakov staral odborný garant, ktorý na záver vypracoval na každého žiaka hodnotenie. Medzi žiakmi najviac zarezonoval neskorý príchod na pracovisko. Žiaci iba raz meškali 10 minút a okamžite sa im to objavilo v hodnotení ...je dva týždne po absolvovaní stáže  títo traja žiaci ešte ani raz nemeškali na vyučovanie ...

                Žiaci pozitívne hodnotili prístup odborných garantov, ale aj samotných zamestnancov vo firmách. Vykonávali zverené úlohy samostatne, mohli sa oboznámiť s činnosťou firmy bez pocitu, že sú IBA žiaci. Vo všetkých firmách mali vypracovaný systém priebehu odbornej praxe, boli priamo určení pracovníci, ktorí sa žiakom venovali a odborne ich viedli, žiaci pracovali na úlohách samostatne a dostávali konkrétne, nie fiktívne, úlohy.

                Konštatujeme, že tento projekt bol jednoznačne prínosom pre žiakov aj pre pedagógov, bola to príjemná zmena prísť do firmy na odbornú prax a nemať pocit, že obťažujete a že žiak je dobrý iba na to, aby triedil poštu, kopíroval dokumenty alebo lepil obálky.

                Na budúci rok si túto skúsenosť radi zopakujeme a určite vieme, že nebude problém s náborom žiakov ... a už sa môžeme pochváliť, že sme dostali schválený grant programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu aj na ďalší školský rok.

Súvisiace články

18.06.2015 07:00

Apropóóó uzatváranie známok

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba ...
16.01.2019 11:11

Momentky z návštevy Múzea polície

Múzeum polície Slovenskej republiky sídli od roku 1992 na Gunduličovej ulici, ide o dôležitú súčasť objektu Palisád historického centra mesta Bratislavy v tesnej blízkosti Grassalkovichovho paláca. Hlavným zriaďovateľom múzejné...