Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.04.2017 19:15

Zo školskej kroniky

František Kurinský stál pri zrode prvej slovenskej ľudovej školy v Nových Zámkoch.

Cintorín je miesto, ktorého návšteva v nás zvyčajne vyvoláva smutné emócie, pretože mnohým z nás tam ležia príbuzní, či blízki známi. Staráme sa o údržbu ich hrobov a naša cesta pri tejto príležitosti vedie popri hroboch nám neznámych ľudí, z ktorých niektoré nás upútajú svojim nápisom, či fotografiou... Tak - náhodne - som pred časom objavila na novozámockom cintoríne hrob školského inšpektora Františka Kurinského z roku 1927. Začala som pátrať po informáciách o jeho osobnosti. Kronika 1.slovenskej ľudovej školy v Nových zámkoch otvorila dvere môjho pátrania dokorán, pretože z nej som sa dozvedela, že František Kurinský bol 1. školským inšpektorom slovenských škôl v meste.

Do Nových Zámkov prišiel v roku 1919 zo Skalice. "Hovorieval : Viete, ja odtiaľ nepôjdem, už to tu všetko znám....Mladí i starí ma tu pozdravia...na čo by som chodil. Mám len jedno želanie, aby ten kruh slovenských škôl, ktoré som založil a ktoré sú známkou slovenského vzkrieseného života naďalej sa rozširoval a rástol, “  pripomenul vo svojej smútočnej reči pri rakve inšpektora Kurinského výrok nebohého inšpektora riaditeľ novozámockej školy Černý.

František Kuriský pôsobil ako školský inšpektor v Nových Zámkoch od roku 1919 do svojej smrti, v roku 1927. Počas jeho pôsobenia bola otvorená aj ďaľšia ľudová škola, Komenského.

O začiatkoch prvej slovenskej Štátnej ľudovej školy v meste Nové Zámky, ktorá vznikla v roku 1919 sa dočítame v kronike o.i aj toto:

„ Bola to malá, ale príjemná slávnosť. Okolo 60 detí v sprievode rodičov zaviedli do kostola. Slávnostný príhovor mal školský inšpektor František Kurinský.

Hoci slávnostného otvorenia sa zúčastnilo málo detí, z pôvodne prihlásených 82 žiakov nakoniec počet vzrástol na 152. Prvá konferencia učiteľov sa konala 14. októbra 1919, avšak – ako sa dozvedáme zo školskej kroniky - nemohla sa konať v priestoroch školy, kde ešte prebiehali rôzne úpravy. Preto sa učitelia stretli v tzv. slúžkovskom byte školského inšpektora. Bolo ustanovené, že škola bude pozostávať z troch tried. Vyučovanie sa začalo 15. októbra v skromných pomeroch. Prvá dotácia vo výške štyritisíc korún však pre školu prišla až v novembri. Trojčlenný učiteľský zbor a deti sa snažili o čo najlepšiu propagáciu školy. Správca školy Kovář začal s deťmi nacvičovať divadlo. Z češtiny do slovenčiny preložil hru Zlatá hus a deti sa s elánom pustili do nácviku divadelnej hry, s ktorou vystúpili 16.decembra 1919. Keďže premiéra zožala veľký úspech, hru predstavili verejnosti opäť 18. decembra 1919. Úspešne odohraná hra, z ktorej získali finančné prostriedky a darčeky pre deti od TJ Sokol v hodnote tritisíc korún, úspešne odštartovali vianočné prázdniny....“

Pred 90 rokmi, dňa 31.marca roku 1927, dotĺklo srdce prvého školského inšpektora novozámockých slovenských ľudových škôl, Františka Kurinského. Pohreb sa konal dňa 4.apríla 1927. O jeho hrob na novozámockom cintoríne sa do súčasného obdobia stará Správa cintorína. V školských kronikách sa zachovali staré fotografie, smútočné oznámenie....