Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
13.01.2017 22:00

Zo spomienok Jozefa Karola Viktorina

Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského. V tomto roku si však pripomenieme aj niekoľko ďalších výročí významných osobností, ku ktorým patrí i Jozef Karol Viktorin (195.výročie narodenia).

Jozef Karol Viktorin (12.marec 1822, Zavar – 20.júl 1874, Budín) patrí k tým Slovákom, ktorí i keď veľkú časť svojho života prežili mimo slovenského prostredia významne prispeli k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života. Jeho kňazská dráha sa začala v roku 1947 v Senici . Krátko po príchode do Senice sa zoznámil s J.M.Hurbanom a vzniklo medzi nimi pevné priateľstvo.

Vo svojom životopise, písaného v roku 1848 píše: „ ...Od Senice asi pol hodinky leží dedinka Hluboké nazvaná, kde tehdaj Slova Božieho kazateľ bou Jozef Miloslav Hurban, za tých časov prvý literátor slovenský. Že som sa s týmto onedlho dal do známosti, bola vec celkom prirodzená, aj najmä keď som pomimo literatúry slovenskej aj to vedel, že on o katolicizme veľmo šlachetno zmýšľa. Výsledok nášho zoznámenia bol, že sme sa jeden druhého častejšie navštevovali..... Nepominulo ale veľa časov a už sa toto moje držanie mnohým nepozdávalo a z častejšieho schádzania sa s Hurbanom všakovie klebietky navystrájali. Jedny ma preto začali obviňovať z panslavizmu a druhí z luteranizmu..."

Výlet na hrad Buchlov

O tom, že Viktorin si s J. M. Hurbanom dobre rozumel a spoločne trávili veľa času, venovali sa turistike, poznávaniu kultúrnych pamiatok, sa dočítame aj na stránkach literárneho almanachu Lipa, kde Viktorin popisuje spoločný výlet na hrad Buchlov : „V mojom denníku pamätnejších výletov 20-tý september 1847. jako taký zaznamenaný stojí, v ktorom som, v společnosti M. J. Hurbana a S. Jurkoviča , zo Senice na hrad Buchlov v najlepšom rozmare vrbovskými horami na slovenských tátošíkoch letiac, a hranice po obyčajnej v tehdejších časoch finančnej prehliadke opustiac, cez Uhorské Hradišťo a slavný z dejín kráľovstva veľko – moravského Velehrad podvečer do Buchlovís, osady nižej hradu ležiacej, dorazil. V Buchloviciach prenocujúc sme druhého dňa ráno, keď pri teplom a príjemnom povetrí jasenné slnce dohora vystúpilo, potrebným čičeronom zaopatrení, pred seba do hradu cestu pešky nastúpili....“.

Na zábave v Podbrezovej

25.apríla 1848 sa v Brezovej chystala zábava . Na tento deň bolo plánované aj divadelné predstavenie. Na cestu do Brezovej sa vydal i Jozef Viktorin. Tešil sa, že stretne svojich priateľov a známych. Viktorin sa v tento deň – ako to vyplýva aj z jeho neskorších záznamov veľmi dobre cítil v kruhu svojich najbližších priateľov: 

„Bol som už síce na šakových besedách, ale tak ako teraz, som sa nikdy nezabával... zábava trvala do bieleho rána. Hurban celý žiaril. Ťažko zabudnúť na jeho plamennú reč , ktorou vyzýval do boja za práva a ideály národa. Mňa vtedy tiež premkla túžba obetovať sa za vlasť a jej slobodu. Po týchto okamihoch sa ťažko domov odchádzalo. Smutne som sadal na koňa a lúčil sa s miestami, ktoré boli pre mňa nezabudnuteľné. Oj, keby som bol vtedy tušil, že odchádzam do jamy levovej. Že zakrátko budem môcť dokázať silu svojej vôle i národné presvedčenie. .... “

Priateľstvo Jozefa Karola Viktorina a Jozefa Miloslava Hurbana pokračovalo aj po odchode J.K.Viktorina zo Senice , o čom svedčí množstvo zaujímavej korešpondencie uloženej v archíve SNK v Martine.

Súvisiace články

03.03.2017 12:15

Preplnená mailová schránka

Jeden deň som popoludní s hrôzou zistila, že mám veľmi plnú mailovú schránku. Keď som ju otvorila, nevedela som aké maily mi to prišli, nuž som ich začala postupne otvárať a...
18.06.2018 07:24

Ozaj interaktívne múzeum

alebo ako sme s kolegyňou skoro z nôh spadli.