Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.10.2019 20:02

Zo stretnutia s Otokarom Kleinom v Knižnici Antona Bernoláka

Pri príležitosti životného jubilea primátora mesta Nové Zámky, operného speváka Otokara Kleina / nar. 23.9.1974 /, usporiadala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s Literárnym klubom Generácie pôsobiacim pri knižnici  besedu, na ktorej sa s Otokarom Kleinom stretlo  niekoľko desiatok Novozámčanov.

Stretnutie so známym operným spevákom (tenor), ktorý žne úspechy na domácich i zahraničných koncertných pódiách, sa konalo dňa 28. septembra 2019 v spoločenskej sále knižnice . Jeho tenor  je Novozámčanom dôverne známy.

Po úvodných slovách Ľubice Červenej, riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka sa slova ujala členka LK Generácie, pani Margaréta Hrabovszká, ktorá položila Otokarovi Kleinovi otázky týkajúce sa jeho speváckej kariéry, od detstva až po súčasnosť.

Účastníci podujatia sa dozvedeli, že Otokar Klein pôvodne operným spevákom ani nechcel byť. Chcel som byť lesným inžinierom. Jeho cestu k štúdiu speváckeho umenia ovplyvnila jeho učiteľka hudobnej výchovy.

Bolo to veľmi prozaické, ako každé normálne dieťa som chodil do jasličiek, materskej školy, základnej školy a už v týchto časoch som veľa vystupoval. Od najútlejšieho veku som bol vedený k umeniu, ku kráse, k literatúre, k spevu. Vždy som zaspával s tým, že mama mi buď spievala, alebo rozprávala . Neskôr aj na základnej škole som sa zapájal do každej možnej súťaže. … Mal som aj zážitky šibalského charakteru, takže som mal úplne normálne detstvo." zaspomínal na svoje detstvo Otokar Klein.

Účastníci podujatia boli zvedaví na jeho zážitky z vystupovania na rôznych pódiách na Slovensku i v zahraničí. Dozvedeli sa, že už začiatočnom období štúdia na VŠMU bol Otokar Klein prijatý do radov členov Komornej opery Slovenského národného divadla, čo prijal s veľkým nadšením, že ako mladý začínajúci študent dostal angažmán na doskách SND. Neubehlo veľa času a dostal svoje prvé ponuky na koncertné pódiá v Prahe a v Budapešti. S nadšením v hlase hovoril o svojej prvej role na doskách SND Predaná nevesta, ktorú v rôznych rolách spieval aj v zahraničí. V opere Predaná nevesta spieva do dnešného dňa rolu Jeníka.

Účastníckom podujatia priblížil mnoho zaujímavých zážitkov z vystúpení na koncertných pódiách v zahraničí (Budapešť, Viedeň, Zűrich, Drážďany, Nice, Brusel, Bologna, Neapol, Dánsko, USA, Japonsko atď.).

Slávnostnú atmosféru podujatia spestrilo vystúpenie speváckeho zboru Novozámockí seniori. Na podujatí nechýbal ani tenor Otokara Kleina, ktorý účastníci podujatia ohodnotili srdečným potleskom. Záver podujatia patril gratuláciám a osobným stretnutiam.

 


 

Súvisiace články

22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...
22.08.2017 19:30

Hodnotili prácu učiteľov

Vecný dialóg medzi učiteľom a žiakom má dôležitú úlohu. Ponúkam pohľad do zápisnice Konferencie profesorov so žiakmi jedného z gymnázií Nitrianskeho kraja z 22.februára 1950. Niektoré časti zápisnice dávajú podnet k zam...