Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.10.2019 20:02

Zo stretnutia s Otokarom Kleinom v Knižnici Antona Bernoláka

Pri príležitosti životného jubilea primátora mesta Nové Zámky, operného speváka Otokara Kleina / nar. 23.9.1974 /, usporiadala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s Literárnym klubom Generácie pôsobiacim pri knižnici  besedu, na ktorej sa s Otokarom Kleinom stretlo  niekoľko desiatok Novozámčanov.

Stretnutie so známym operným spevákom (tenor), ktorý žne úspechy na domácich i zahraničných koncertných pódiách, sa konalo dňa 28. septembra 2019 v spoločenskej sále knižnice . Jeho tenor  je Novozámčanom dôverne známy.

Po úvodných slovách Ľubice Červenej, riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka sa slova ujala členka LK Generácie, pani Margaréta Hrabovszká, ktorá položila Otokarovi Kleinovi otázky týkajúce sa jeho speváckej kariéry, od detstva až po súčasnosť.

Účastníci podujatia sa dozvedeli, že Otokar Klein pôvodne operným spevákom ani nechcel byť. Chcel som byť lesným inžinierom. Jeho cestu k štúdiu speváckeho umenia ovplyvnila jeho učiteľka hudobnej výchovy.

Bolo to veľmi prozaické, ako každé normálne dieťa som chodil do jasličiek, materskej školy, základnej školy a už v týchto časoch som veľa vystupoval. Od najútlejšieho veku som bol vedený k umeniu, ku kráse, k literatúre, k spevu. Vždy som zaspával s tým, že mama mi buď spievala, alebo rozprávala . Neskôr aj na základnej škole som sa zapájal do každej možnej súťaže. … Mal som aj zážitky šibalského charakteru, takže som mal úplne normálne detstvo." zaspomínal na svoje detstvo Otokar Klein.

Účastníci podujatia boli zvedaví na jeho zážitky z vystupovania na rôznych pódiách na Slovensku i v zahraničí. Dozvedeli sa, že už začiatočnom období štúdia na VŠMU bol Otokar Klein prijatý do radov členov Komornej opery Slovenského národného divadla, čo prijal s veľkým nadšením, že ako mladý začínajúci študent dostal angažmán na doskách SND. Neubehlo veľa času a dostal svoje prvé ponuky na koncertné pódiá v Prahe a v Budapešti. S nadšením v hlase hovoril o svojej prvej role na doskách SND Predaná nevesta, ktorú v rôznych rolách spieval aj v zahraničí. V opere Predaná nevesta spieva do dnešného dňa rolu Jeníka.

Účastníckom podujatia priblížil mnoho zaujímavých zážitkov z vystúpení na koncertných pódiách v zahraničí (Budapešť, Viedeň, Zűrich, Drážďany, Nice, Brusel, Bologna, Neapol, Dánsko, USA, Japonsko atď.).

Slávnostnú atmosféru podujatia spestrilo vystúpenie speváckeho zboru Novozámockí seniori. Na podujatí nechýbal ani tenor Otokara Kleina, ktorý účastníci podujatia ohodnotili srdečným potleskom. Záver podujatia patril gratuláciám a osobným stretnutiam.

 


 

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
19.09.2019 09:58

Okrídlení pútnici – tajomstvo vtáčej migrácie

Okrídlení pútnici – tajomstvo vtáčej migrácie je názov najnovšej výstavy, ktorú si návštevníci novozámockého   Kina Mier môžu pozrieť do 30. septembra .