Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.03.2020 18:08

Zo stretnutia so spisovateľkou Lenkou Šingovskou

V rámci Týždňa slovenských knižníc / 2. – 8.marca 2020/  usporiadala viacero zaujímavých podujatí pre svojich detských i dospelých čitateľov aj Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Jedným z podujatí organizovaných v rámci Týždňa slovenských knižníc bola i beseda žiakov MŠ a ZŠ so spisovateľkou Lenkou Šingovskou ku knihe Po stopách kocúra Felixa.

Stretnutie so spisovateľkou bolo pre deti veľkým zážitkom. Prostredníctvom zaujímavej rozprávkovej knižky sa deti dostali do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznávali krásy našej vlasti.

Po besede s detičkami sme pani Lenke Šingovskej položili niekoľko otázok i my:

Kde ste sa narodili a chodili do školy ? Narodila som sa v Košiciach. Vyrastala som na vidieku, neďaleko /40km/ Košíc v nádhernom prírodnom prostredí Slovenského krasu. Keďže som s rodičmi bývala v malej dedinke, do školy som od svojich šiestich rokov dochádzala denne. Najprv na základnú školu, neskôr na gymnázium a napokon na univerzitu. Aj keď cestovanie na dennom poriadku nebolo komfortne, naučilo ma samostatnosti a zodpovednosti. Najvyššie ukončené vzdelanie mam technického zamerania.

Kedy ste v sebe objavili talent na písanie? Každý z nás disponuje nejakým vzácnym darom. Nemyslím si, že tým mojim je práve písanie. Pred takmer dvadsiatimi rokmi som v sebe objavila lásku k nášmu čarokrásnemu Slovensku. Špeciálnu väzbu k domovine. Takú, akú človek spozná iba ak sa od všetkého čo mu je milé ale zároveň považuje za samozrejmosť vzdiali na niekoľko tisíc kilometrov a na niekoľko rokov. V čase, keď som žila v zahraničí som sa našla. Vedela som, že sa chcem vrátiť na Slovensko, stať sa vydavateľkou a vydávať publikácie o Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku pre všetkých, ktorí prechovávajú vrúcny vzťah k Slovensku. To, že výsledkom môjho úsilia budú publikácie určené pre deti som v tom čase ešte nevedela. Posledných 13 rokov vydávam tlačoviny, v ktorých sa zameriavam na šírenie pozitívnych hodnôt. Uvedomila som si však, že národné povedomie je potrebne začať budovať v útlom veku dieťaťa. Preto sa od roku 2015 zameriavam na detského čitateľa a mladých čitateľov. Aj keď primárnou cieľovou skupinou sú pre mňa deti, prostredníctvom publikácií z vydavateľstva Class sa snažím osloviť čitateľov bez rozdielu veku a ich geografickej polohy.

Kedy ste napísali Vaše prvé dieloPrvú knihu som vydala v roku 2016. Bola určená pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Oslovila som riaditeľku Slovenskej školy a škôlky v Londýne. Konzultovala som s ňou svoj zámer a zisťovala som, ci je tento druh literatúry použiteľný pre detičky vyrastajúce v cudzej kultúre. Po jej pozitívnej spätnej väzbe som sa pustila do realizácie zámeru a do roka a do dňa knižka uzrela svetlo sveta. Uvádzali sme ju do života v srdci Londýna v spoločnosti krajanov, a to posypaním knihy hlinou zozbieranou z rôznych kútov Slovenska. Vydala som spolu 7 kníh. Som hlavným autorom a ideovým tvorcom všetkých publikácií z autorskej dielne vydavateľstva Class. Na tvorbe kníh spolupracujem s celým tímom ľudí. Pretože knižky majú prudko náučný charakter, tak konzultujem jednotlivé témy s odborníkmi v danej oblasti.

V Nových Zámkoch ste sa stretli s detským publikom. Aké máte dojmy zo stretnutia s najmenšími čitateľmi? Nosíte v spomienkach aj nejaký milý, nezabudnuteľný moment zo stretnutia s Vašimi čitateľmiKaždé stretnutie s detičkami je pre mňa veľkou výzvou. Kým učiteľ svoju triedu stretáva denne alebo niekoľkokrát v týždni, ja detičky na besede vidím prvýkrát. Okrem toho, že im odovzdávam svoje posolstvo formou, ktorá im je blízka, musím instantne vyhodnocovať aké sú ich klíčiace vedomosti, individualita.... neprešla som žiadnym pedagogickým tréningom a preto si to vyžaduje moju plnú koncentráciu priamo na mieste. Detičky sú však bezprostredne, schopne prejaviť úprimný záujem  a radosť. Dnes som z besedy so škôlkarmi odchádzala vyobjímaná hádam aj do zásoby, tak sa im páčilo spoločné stopovanie kocúrika Felixa z knihy Po stopách kocúra Felixa. Takéto skúsenosti mi dávajú silu a energiu pokračovať ďalej v tom, čo robím. Toto je pre mňa priama spätná väzba, že to čo robím ma význam. Detičky majú radosť z kníh, pestujú si v sebe lásku ku knihám a k čítaniu, teda vyrastú z nich ľudia, ktorí premýšľajú. To vedomie ma nesmierne napĺňa. Očakáva sa odo mňa, že ja niečo na stretnutí naučím deti. Pravdou je však, že zakaždým zo stretnutia odchádzam tak, že čitatelia naučia čosi mňa. Nezabudnuteľné sú pre mňa momenty, keď sa ma opýtajú čitatelia, že dokedy sa zdržím v knižnici, pretože sa chcú za mnou po skončení vyučovania vrátiť. To sú tie výnimočne momenty pre mňa.

Na akej knihe pracujete? Pracujem na viacerých knihách. Najbližšie k vydaniu stoji kniha s názvom Felix a princeznin prsteň. Bude to pokračovanie knihy pre najmenších. Nezbedný kocúr Felix sa pri svojich potulkách Slovenskom zatúla na stredoveky hrad, kde bude skúmať zakutia hradu a život na hrade.

 

Text a foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

06.04.2016 13:15

Žiaci Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice na Olympiáde Technického a vzdělávacího konsorcia p...

Na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach sa 31. marca 2016 konala Technická olympiáda, „Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE.“ Išlo o medzinárodné zápolenie žiakov stredných škôl. Súť...