Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.01.2017 13:00

ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch adoptovala dievčatko z Afriky

Pomoc chudobným, chorým a inak utisnutým jedincom patrí k najušľachtilejším činnostiam človeka. K potrebe pomáhať si navzájom sú vedení aj žiaci ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch.

V súčasnom období majú deti i učitelia školy radosť z toho, že prispievajú k tomu, aby sa africké dievčatko Gloria Achieng z Kene ( Gloria sa v októbri 2016 v rámci projektu Adopcia afrických detí (Adopcia na diaľku) stala adoptívnym dieťaťom školy ) od januára 2017 mohlo plnohodnotne zapojiť do vyučovacieho procesu.

Glóriu poznajú deti z rozprávania svojich učiteľov, a jej fotografia je stredobodom pozornosti detských očiek na nástenných novinách, kde sú sprístupnené i ďalšie informácie zo života malého černošského dievčatka, ktoré si zaslúži mať možnosť prístupu ku vzdelaniu rovnako, ako všetky ostatné deti.

Glória chodí na školu Island off Hope School . Narodila sa v roku 2005 a má 3 súrodencov. Glória pochádza z polygamnej rodiny. Jej otec má dve ženy. Glóriina matka je jeho prvá manželka. Otec je rybár a matka predáva sladké pečivo. Bývajú v 2 miestnostiach v hlinenom domčeku. Žijú v blízkosti Viktoríinho jazera. Doma varia na dreve, svetia si petrolejkou. Mesačný príjem rodiny je v prepočte na našu menu 20 Eur.

Veríme, že i vzdelanie prispeje k tomu, aby v budúcnosti Gloria a mnoho ďalších detí, ktoré sa dostali do Projektu pomoci na diaľku, mali ľahší život, lepšie životné podmienky, ako tie, v akých dnes vyrastajú.

Súvisiace články