Učiteľské blogy

23.02.2021 12:23

Zavítajte do Lesoparku vo Vrakuni

Lesopark Vrakuňa je obklopený rodinnými domami mnohými novopostavenými a bytmi bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Najbližšie je dostupný zo zastávky MHD Šípová autobusových liniek 67, 78, a 87. Lesopark Vrakuňa predstavuje ...
21.02.2021 14:57

Podmaľba na sklo - on line tvorivé dielne

Rady pri maľovaní na sklo pre tých, ktorí by si to chceli doma vyskúšať podľa návodu. ON- LINE vzdelávanie. Prinášame návraty k remeslu.
21.02.2021 14:41

Ja vo farbe - umelecký fraktál - zatvor oči a kresli II.

Kreslenie so zatvorenými očami. Inšpiratívny workshop pre verejnosť on-line. Aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky, priestorového vnímania, relaxácie a tvorenia.
12.02.2021 08:57

Motivácia žiakov slovným hodnotením

Každý učiteľ sa stretáva s očakávaním žiakov, aké výsledky dosiahnu vo výchovno-vzdelávacom procese a či je proces nadobúdania vedomostí a zručností žiakov efektívny. Učiteľ aplikuje vo vyučovacom procese rôzne vyučovacie metód...

Tagy

zobraziť viac