Z domova
0

V Trnave výskumníci hodnotia inteligentné mestá Slovenska

Prvý Slovenský SMART City Index bilancoval dáta za rok 2020 a porovnal ich s rokom 2019 v šiestich referenčných oblastiach. Najinteligentnejším mestom Slovenska je Bratislava, ktorá v indexe potiahla svoje okolité mestá.


Výskumníci z Katedry verejnej správy Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV) na základe štatistických dát majú jedinečné údaje o stave slovenských inteligentných miest.

Slovenský SMART City Index vznikol ako akademický projekt výsledkom spolupráce FSV a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pri príležitosti spolupráce na tvorbe Smart Cities Workshop-e zastrešovaného Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Porovnávanie je postavené na 6 referenčných oblastiach (pilieroch), ktorými sú inteligentné spravovanie (veci verejné), ľudia (a komunity), prostredie, život (a služby), mobilita a ekonomika. Tieto oblasti vychádzajú zo štúdie profesora Giffingera z Technickej univerzity vo Viedni. Rovnako indikátory, ktoré sú za jednotlivé samosprávy hodnotené, sú v maximálne možnej miere definované a hodnotené rovnakým typom dát, ako ich definuje spomínaná rakúska štúdia.

Slovensko sa nachádza skôr v štádiu implementácie agendy pre Smart Villages ako Smart Cities. Preto je náročné porovnávať dáta medzi slovenskými samosprávami. Zároveň miest, ktoré by mohli byť porovnávané na európskej alebo svetovej úrovni máme teoreticky asi päť,“ hovorí realizátor projektu doktor Andrej Kóňa z FSV UCM v Trnave. Index Smart Cities porovnáva tie samosprávy, ktoré majú aspoň tritisíc obyvateľov. Na internetovej stránke http://www.inteligentnemesta.sk môžete nájsť aj kategorizovanie samospráv podľa počtu obyvateľov a ich porovnanie v tejto kategórií.

Dáta sú užívateľom po zaregistrovaní sprístupnené a zobrazené nielen štatisticky za jednotlivé roky, ale aj v rámci profilov jednotlivých hodnotených samospráv, okresov a krajov. „Vnímame veľkú pridanú hodnotu pri využití našich dát práve v súčasnosti, kedy si samosprávy tvoria svoje PHSR a SMART stratégie. Zároveň chceme do budúcnosti prepojiť samosprávy na základe ich potrieb s dodávateľmi SMART riešení,“ odporúča, prečo by si dáta mali osvojiť nielen samosprávy, vedúci Katedry verejnej správy FSV UCM v Trnave docent Peter Horváth, garant projektu a dodáva: „Radi by sme definovali nielen na akademickej úrovni, ale aj sektorovo, potrebu sledovania a získavania nových typov dát, teda indikátorov, ktoré zahraničie už bežne má k dispozícii, pre potreby rozvoja inteligentných miest.“

Slovenský SMART City Index je vhodný nástroj aj pre podnikateľov, ktorí práve vďaka definovaným kritickým oblastiam (napr. bezpečnosť, životné prostredie, participácia obyvateľov na veci verejných) jednotlivých samospráv, majú možnosť cielenejšie prezentovať svoje inovatívne riešenia. Do budúcnosti majú akademici z FSV UCM víziu vytvorenia aj online priestoru, v ktorom budú schopní priamo prepojiť samosprávy a dodávateľov riešení na základe stanovených požiadaviek oboch strán.

Čo je to SMART City Index?

Hodnotí sa ním úroveň slovenských miest v zavádzaní inteligentných systémov zberom a porovnávaním množstva faktorov.

Čo je SMART City (inteligentné mesto)

Komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí (kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie). Ide o koncept, ktorý využíva digitálne, informačné a komunikačné technológie pre zlepšenie svojej funkčnosti, dlhodobej udržateľnosti a zvýšenie životnej úrovne a kvality života obyvateľov. Zameriava sa na efektívne využívanie zdrojov (príp. hľadania nových), znižovanie spotreby energií, optimalizáciu dopravy (napr. zdieľané bicykle, kolobežky), elimináciu záťaží životného prostredia (hybridné autobusy) a pod.

Zdroj: http://www.fsvucm.sk

V univerzitnom meste Trnava 15.6.2021

Tags: ,

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu