Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
08.06.2020 10:59

Ešte stále je možné podať si prihlášku na UCM v Trnave

UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE je mladá univerzita s 22 ročnou históriou. V čase svojho vzniku, ako jediná vysoká škola na Slovensku,  umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. Do dnešného dňa vychovala viac ako 25 000 absolventov vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania.

V súčastnosti poskytuje vzdelávanie na 5 fakultách a 1 inštitúte:

  • Filozofická fakulta
  • Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Fakulta prírodných vied
  • Fakulta sociálnych vied
  • Fakulta zdravotníckych vied  (vznik 1.6.2020 transformáciou z Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch)
  • Inštitút manažmentu (vznik 1.6.2020)

K dnešnému dňu je možné podať prihlášku na balkalársky stupeň štúdia  ešte na 4 fakulty  a Inštitút manažmentu. Univerzita realizuje štúdium na bakalárskom stupni, magisterskom stupni i doktorandskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia.

Po nástupe nového vedenia univerzity v roku 2018 sa začalo obdobie intenzívneho budovania, modernizácie a skrášľovania jednotlivých budov a priestorov univerzity so silným zacielením na študenta v duchu  hesla - Dajme študentovi, čo mu patrí. Vytvorilo sa niekoľko moderných študentských oddychových zón, dobudovali sa študovne, zmodernizovali sa izby študentského domova, sociálne zariadenia a skrášlililo sa aj okolie hlavnej budovy.

 

Viac:   https://www.ucm.sk/sk/uchadzaci/

          https://www.ucm.sk/sk/

 

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.

Oddelenie práce s verejnosťou UCM v Trnave

Súvisiace články

22.08.2017 09:54

Na UKF sa začal detský vedecký tábor IT Akadémia

Nitra 21. augusta (TASR) – Na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa začal dnes týždenný detský letný tábor IT Akadémia zameraný na informatiku a fyziku. Jeho cieľom je prezentovať vedu ako živ...
04.07.2017 12:16

Náhle nás opustil prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 2.7.2017 nás navždy opustil kolega, skvelý pedagóg, vysokokvalifikovaný odborník a významná osobnosť slovenského vysokého školstva, prof. Ing. Igor Kosír, CSc. vo veku 65 rokov.
27.06.2017 08:21

Fakulta práva zvyšuje povedomie o férovosti v športe aj vďaka novej spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou

V stredu 21.júna podpísal dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.  Memorandum o spolupráci s Mgr. Igorom Šumichrastom, výkonným riaditeľom odborného združenia Učená právnická spoloč...