Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
22.03.2018 11:20

Hurbanove kasárne očami študentov FA STU

Projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto bratislavskej lokality.

Študenti tvorili svoje návrhy v rámci predmetu Ateliér navrhovania III. Garantom predmetu je  profesor Robert Špaček, prodekan FA STU: "Zaoberať sa podobou Hurbanových kasárni je dôležité, pretože objekt tvorí neuralgickú urbánnu situáciu. Od policajného riaditeľstva vedie Dobrovského ulica, ktorá je desaťročia slepá, „naráža" do zadnej steny kasární. Vytvára to zlý priestorový aj komunikačný prvok. Študenti sa otvorenia tohto objektu pre verejnosť zhostili naozaj kreatívne a vytvorili z kasární nový atraktívny verejný priestor v centre Bratislavy. Komplex navrhli spriechodniť a v novom priestore riešili námestie, galérie, tvorivé dielne, kaviarne, oddychové zóny... a, samozrejme, podzemné parkovisko."

Spomedzi všetkých podnetných študentských prác je 30 najlepších návrhov teraz vystavených v priestoroch galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach. Výstava potrvá do 29. marca 2018.  Viac o výstave aj na www.scd.sk

Hurbanove kasárne svojím významom a potenciálom ponúkajú veľkú šancu pomôcť lokalite okolo Kollárovho námestia, Obchodnej a Mickiewiczovej ulice a celému prepojeniu Starého mesta na Nové mesto, preto je perspektívne a dôležité zaoberať sa týmto priestorom a prospešne ho využiť.

 

hurbanove kasarne Slaničanová Veronika- študentka_vedúci Jozef Bátor

 

hurbanove kasarne student Juraj Ženiš- vedúcu projektu docentka Lea Rollová

 

Potenciálny inštitucionálny investor, Ministerstvo kultúry SR, dáva šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu s množstvom benefitov v prospech celej lokality. Všade vo svete sú verejno-prospešné stavby tým impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí a často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa.

Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory pred budovou, ale aj na nádvorí a v samotnej budove by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru v širšom kontexte.

Tento názor zdieľajú aj predstavitelia spoločnosti ITB Development, ktorí sa okrem iného venujú aj možnosti revitalizácie Mickiewiczovej ulice, na vyústení ktorej sa Hurbanove kasárne nachádzajú. Po úspešnej spolupráci ITB Development s Fakultou architektúry STU na Mickiewiczovej ulici v minulom školskom roku boli architekti Šebo a Lichý oslovení profesorom Špačkom podieľať sa na vytvorení zadania pre študentov tretieho ročníka fakulty. Práve Hurbanove kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť pre to, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality.

 

Hurbanove kasarne_Filip Albert student_veduci prfoesor Špaček Robert

 

Hurbanove kasarne_student Filip Albert_veduci prof Robert Špaček

 

Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou, ktorú by svojím spôsobom mohli žiaci podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie klasické zadanie bytovky, ktoré sa štandardne tretiakom zadáva. Zámerom bolo, aby študenti skúmali aj možnosti ako koncept prezentovať smerom navonok ku Kollárovmu námestiu a ako ho zapojiť do mestského organizmu a pomôcť tak okoliu a celej lokalite.

„Vo viacerých návrhoch sú inšpiratívne podnety. Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru, dávajú mu nové impulzy," hovorí Tomáš Šebo.

Snahou prezentovať tému verejne a vyvolať diskusiu je aj výstava tridsiatich najlepších študentských návrhov Hurbanových kasární v galérii Satelit. Pre trasu Obchodná – Mickiewiczova – Krížna, je predpolie Hurbanových kasární jedným z najdôležitejších bodov, pretože je to akési vyústenie Obchodnej ulice do v súčasnosti veľmi nešťastne vyzerajúcej spodnej časti Kollárovho námestia. Tento priestor si žiada viac a bolo by dobré, keby v tomto mieste vznikol bod, ktorý by bol akýmsi lokálnym „atraktorom".

 

Hurbanove kasarne_studentka Veronika Slaničanová_vedúci Jozef Bátor

 

Hurbanove kasárne_študentkaMarianna Krajčírová

Content

Snaha vzbudiť verejný záujem o to, aby vznikla odborná diskusia o budúcom smerovaní tejto budovy v prospech lokality by mala predísť tomu, aby vznikla budova uzavretá sama do seba, ktorá vo svojich útrobách skrýva ďalšie anonymné kancelárie.

Záujem obyvateľov, širšej verejnosti aj zainteresovaných, ktorí majú vplyv na dianie v meste by mohol viesť k reálnym krokom v prospech lokality.

„Snažíme sa túto tému prezentovať verejne a boli by sme radi, keby sa nepremárnila šanca využiť potenciál tejto budovy, ktorá môže mať veľký prínos. Radi by sme vyvolali diskusiu tak, ako sa nám to úspešne darí na Mickiewiczovej. Chceme do diskusie prizvať všetky zainteresované strany a jedným z dôležitých krokov je aj vernisáž študentských prác. Tento moment je tiež príležitosťou stretnúť sa so zástupcami mesta, poslancami, predstaviteľmi Ministerstva kultúry a inštitúcií, kompetentnými a aj s tými, ktorých tento priestor zaujíma a postupne pretaviť spoločné návrhy do reálnych možností," dodal Tomáš Šebo z ITB Development.

 

Hurbnaove kasarne  študent Juraj Ženiš, vedúca docentka Lea Rollová

Výstava sa koná v rámci výstavného programu galérie dizajnu Satelit, v priestoroch Slovenského centra dizajnu, ktoré v Hurbanových kasárňach okrem galérie prevádzkuje aj múzeum dizajnu a zapája sa do iniciatív, ktoré sa venujú rozvoju mestského priestoru vo svojom okolí.

 


STU

Súvisiace články

25.08.2017 15:40

Traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ reprezentovali Slovensko na valnom zhromaždení študentskej federácie v Tanzánii

Valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny (IFMSA) v Tanzánii sa v auguste zúčastnili traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dominik Kobák, Marián Sedlák a Tímea Kónyová v tanzánskej A...