Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
28.09.2020 19:19

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pre svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie na COVID-19

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pristupuje zodpovedne k riziku šírenia ochorenia COVID-19 a pre svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie na nový koronavírus Otestovať sa musia pred začatím výučby všetci študenti bez ohľadu na to, či prichádzajú z takzvanej rizikovej alebo bezpečnej „zelenej" krajiny a to najskôr 5 dní od ich príchodu na Slovensko.

„Aj keď podľa nariadenia hlavného hygienika SR je testovanie povinné iba pre osoby prichádzajúce na Slovensko z rizikových krajín, Lekárska fakulta UPJŠ sa vzhľadom na možný kontakt študentov s pacientmi v našich výučbových základniach rozhodla otestovať všetkých zahraničných študentov, čo sa týka približne 1300 osôb. Dosiaľ sa uskutočnilo sedem hromadných odberov a otestovaných bolo 1131 študentov. Zachytili sme 15 pozitívnych osôb na vírus SARS-CoV-2, pričom polovica študentov bola z takzvaných bezpečných krajín, ktorým z nariadenia hlavného hygienika nevyplýva povinnosť karantény a testovania," hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého pozitívne diagnostikovaní študenti nemali žiadne, prípadne iba veľmi mierne príznaky respiračného ochorenia.

„To potvrdzuje význam testovania a správnosť nášho rozhodnutia otestovať všetkých študentov na naše náklady a našimi silami, keďže odbery uskutočňovali naši medici a vyšetrenia realizovali v špecializovanom laboratóriu naši pracovníci. Som veľmi rád, že odhalením pozitívnych prípadov z nerizikových krajín sme mohli prispieť k zlepšeniu epidemi-ologickej situácie zabránením možného prenosu infekcie na ostatných študentov, našich pedagógov, prípadne pacientov a ďalšie osoby," zdôrazňuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Odbery sa vykonávali od 3. septembra v mobilnom odberovom centre v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Rastislavovej ulici, pričom sa realizovali vždy po pracovnej dobe (od 15.30 h.), teda mimo odberov pre verejnosť. Uskutočňovali ich študenti fakulty pod dohľadom lekára z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice za prísnych hygienických opatrení. Posledný odber pre cca 100 osôb je naplánovaný na túto stredu, ale v prípade potreby bude dohodnutý ešte ďalší termín.

„Vzorky boli po každom hromadnom odbere okamžite transportované na Lekársku fakultu UPJŠ, kde boli bezodkladne vyšetrené vysoko citlivou metódou real-time PCR v spoločnom laboratóriu Ústavu epidemiológie a Ústavu lekárskej a klinickej biochémie zriadenom na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2, ktoré je akreditované Úradom verejného zdravotníctva SR.

Každý študent dostal následne protokol o vyšetrení s výsledkom testu. V prípade zistenia pozitívneho výsledku nasledovalo viacero krokov. V prvom rade boli pozitívne osoby nahlásené do portálu Úradu verejného zdravotníctva SR a zároveň sme ich informovali o povinnosti zostať v izolácii a čakať na ďalšie usmernenia. Tie prišli jednak z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý manažuje ďalší postup u nakazených a dohľadáva ich sociálne kontakty, a tiež z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, ktorej pracovníci sa informovali o ich zdravotnom stave a inštruovali ich o ďalších krokoch," hovorí prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., ktorá je zároveň prednostkou Ústavu epidemiológie UPJŠ LF a vedie novozriadené laboratórium na diagnostiku SARS-CoV-2 na Lekárskej fakulte UPJŠ.

 

Súvisiace články

30.05.2017 09:20

Stredoškoláci sa učili, ako zvládnuť krízy a konflikty

Až šesťsto stredoškolákov z dvadsiatich stredných škôl sa zúčastnilo projektu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, ktorý organizovala v spolupráci s Ligou za duševné zdravie.
25.04.2017 15:24

Prírodovedecké dni 2017

V dňoch 26. apríla – 27. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnia Prírodovedecké dni 2017
21.09.2018 13:56

SmartParking naviguje šoférov na voľné miesto a ušetrí im čas. Mestám pomôže s parkovacou politikou.

Ponáhľate sa na stretnutie. Krúžite po ulici a snažíte sa nájsť parkovacie miesto, hoci ste už mali otvárať rokovanie. Mnohí tú situáciu dôverne poznáme. Riešenie prináša projekt IT študentov zo Slovenskej technickej univerzity...