Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: Edukácia@Internet
25.03.2020 11:46

Online vzdelávanie zo Slovenska – bezplatné weby (nielen) v čase karantény

V tomto neľahkom čase, keď je školstvo odkázané na dištančné vzdelávanie, má každý vhodný materiál, ktorý sa dá použiť v rámci vyučovania cenu zlata. Existuje ale pomerne veľa rôznych materiálov, ktoré sú k dispozícii a dokonca úplne zadarmo. Často o nich iba konkrétna osoba (učiteľ, rodič, študent) nevie, nakoľko je ten obsah príliš “roztrúsený” kade-tade po internete. Aj na Slovensku vznikajú veľmi kvalitné projekty, ktoré vedia byť veľmi prospešné v tejto zložitej dobe – aj keď nevznikali s tým zámerom. E-learning je práve teraz viac ako potrebný – je nevyhnutnosťou. V meste Partizánske už 15 rokov funguje občianske združenie, ktoré sa práve e-learningu venuje naplno. Edukácia@Internet (v skratke E@I - https://ikso.net/sk/ ) realizuje mnohojazyčné bezplatné vzdelávacie portály, ktoré slúžia hocikomu s pripojením na internet.

V tomto neľahkom čase, keď je školstvo odkázané na dištančné vzdelávanie, má každý vhodný materiál, ktorý sa dá použiť v rámci vyučovania cenu zlata. Existuje ale pomerne veľa rôznych materiálov, ktoré sú k dispozícii a dokonca úplne zadarmo. Často o nich iba konkrétna osoba (učiteľ, rodič, študent) nevie, nakoľko je ten obsah príliš "roztrúsený" kade-tade po internete. 

Aj na Slovensku vznikajú veľmi kvalitné projekty, ktoré vedia byť veľmi prospešné v tejto zložitej dobe – aj keď nevznikali s tým zámerom. E-learning je práve teraz viac ako potrebný – je nevyhnutnosťou. V meste Partizánske už 15 rokov funguje občianske združenie, ktoré sa práve e-learningu venuje naplno. Edukácia@Internet (v skratke E@I - https://ikso.net/sk/ ) realizuje mnohojazyčné bezplatné vzdelávacie portály, ktoré slúžia hocikomu s pripojením na internet.

Ako o sebe hovoria priamo na stránke: "Sme medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizujeme vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na jazyky a používanie moderných technológií."

 

 

Výhodou dnešného sveta je, že sa veľké a úspešné projekty dajú realizovať pokojne aj na Slovensku. To platí aj v prípade združenia E@I – viaceré z portálov, na ktorých združenie pracovalo, sa stali veľmi široko používané a obľúbené u ľudí celosvetovo. Ako hovorí koordinátor združenia Peter Baláž: "V súčasnosti naše weby využívajú ľudia doslova z celého sveta – veď len na stránku na výuku slovenčiny nám už zavítali ľudia z vyše 200 krajín! A to nehovorím o nemčine alebo ruštine. Je za tým samozrejme kus roboty a veľmi dobre vytvorený obsah i technické spracovanie, na ktorom participujú viaceré organizácie z rôznych krajín EÚ. A v neposlednom rade podpora Európskej komisie, v dnešnej dobe hlavne vďaka programu Erasmus+. Bez ich podpory by sme nezrealizovali takmer nič. Ale netreba cestovať do Silicon Valley, či do Hong Kongu, ak chce človek urobiť niečo užitočné, aj s celosvetovým dosahom – dá sa to aj v meste Partizánske. :)"

Združenie sa snaží takéto vzdelávacie weby vytvárať vždy v medzinárodnom konzorciu. Nakoľko ide väčšinou o "univerzálny obsah" (ktorý sa zíde študentom kdekoľvek na svete), sú stránky mnohojazyčné a prácu na tvorbe si partnerské inštitúcie medzi sebou v rámci projektu rozdelia. Takto teda môže web zároveň slúžiť aj omnoho väčšej skupine ľudí, z mnohých krajín. (Napríklad stránka na učenie sa nemčiny má už viac ako 566.000 užívateľov, web na esperanto viac ako 300.000)

Aký vzdelávací obsah teda možno nájsť medzi projektami združenia E@I? Toto sú weby, vytvárané v spolupráci s "Edukácia@Internet":

Jazyky:

Iné témy:

  • www.cyberhelp.eu – O vážnej téme kyberšikany pre učiteľov, rodičov ale aj žiakov (v 11 jazykoch)
  • www.ipus4.eu – Šírenie osvety o téme sextingu a internetovej pornografii (v 7 jazykoch)
  • www.eduskills.plus – globálne vzdelávanie v škole - vzdelávanie kritického myslenia, inkluzívnych spoločností a dynamického zapojenia (v 7 jazykoch)
  • www.kids.lingvo.info – Aplikácia pre viacjazyčné deti od 10 rokov – precvičovanie čítania s porozumením a písania. (v 10 jazykoch)
  • PS: Všetky spomenuté weby sú mnohojazyčné a bezplatne využiteľné. Podrobnosti k jednotlivým projektom možno nájsť na https://ikso.net/projekty/ 

Široký nezáujem zo strany kompetentných

Žiaľ, podpora takýchto e-learningových projektov zo strany štátu je u nás pomerne slabá. Ako hovorí priamo koordinátor združenia E@I Peter Baláž: "Našim cieľom ako združenia je vytvárať a poskytovať možnosti na bezplatné samovzdelávanie hocikomu, kto oň má záujem. Na vytváranie takýchto vzdelávacích portálov využívame prevažne granty z EÚ. Horšie to ale je, keď treba získať podporu na prevádzku a následné udržanie webov vo funkčnom stave – na toto už zdroje z EÚ nestačia a sme odkázaný na inú pomoc. Žiaľ, od vzniku portálu na vyučovanie slovenčiny slovake.eu (v roku 2011) sme sa až doteraz márne snažili získať akúkoľvek podporu od kompetentných. Našu podporu o finančnú výpomoc v minulosti odmietli v podstate všetci: od prezidenta Andreja Kisku, cez premiéra (Róbert Fico), ministerstvá (školstva, kultúry, zahraničných vecí), splnomocnenca vlády pre informatizáciu (Peter Pellegrini), až po všetky politické strany (tieto sme oslovili pred minulými voľbami, v r. 2016). Evidentne sú teda záujmy kompetentných niekde inde, a nie v podpore inovatívnych vzdelávacích projektov."

Granty z EU nie sú vôbec iba o korupcii

Je trochu paradoxné, že sa o slovenčinu a jej moderné vyučovanie viac zaujíma Brusel (a inštitúcie Európskej komisie) ako Slovensko (a jeho vládni činitelia). Práve vďaka podpore EK mohol totižto aj projekt na výučbu slovenčiny vôbec vzniknúť. Znova Peter Baláž: "Už 2-krát prišla finančná podpora pre náš web na učenie sa slovenčiny z Bruselu, ešte nikdy ale neprišla zo Slovenska  - je to podľa nás veľmi smutné a sme z toho v organizácii znechutení a asi chápete, že sa len ťažko hľadá motivácia pokračovať v podobnej práci. Sme preto radi, že môžeme aspoň cez podporu v rámci projektov Erasmus+ uskutočňovať naše aktivity. To, že niekto na Slovensku vidí v EU-projektoch iba rozkrádanie a korupciu nie je chybou EÚ ani tých grantových schém. Tú korupciu si do systému vkladáme my sami na Slovensku – EÚ projekty vedia byť aj veľmi užitočné a vedia suplovať zlyhania štátu – ako je to napríklad aj v našom prípade."

Narastajúca návštevnosť

Súčasná krízová situácia spôsobila aj celosvetový nárast záujmu o podobné e-learningové nástroje. Nie je tomu inak ani u nás. Peter Baláž z E@I: "Veľký nárast návštevnosti sme zaznamenali od minulého pondelka 16.3.2020 – stránka slovake.eu mala v tomto týždni viac ako dvojnásobnú návštevnosť oproti minulosti. Denne na nej v tomto čase bolo približne 10.000 ľudí. Spolu je na webe už viac ako 92.000 registrovaných užívateľov z vyše 200 krajín, najväčšiu návštevnosť má ale teraz stránka práve zo Slovenska. Predpokladáme, že počty ešte narastú, nakoľko sa karanténa zrejme bude predlžovať a nástup žiakov do škôl je stále otázny. Tento záujem zo strany užívateľov nás samozrejme teší. Skôr nás mrzí fakt, že napríklad na tento web na slovenčinu nemáme od roku 2015 jediné euro, nemáme preto ani čas a možnosti komunikovať s užívateľmi, odpovedať na ich otázky, doplňovať obsah webu a podobne. "

 

 

E-learning ako nutné zlo?

E-learning je na Slovensku naďalej nedocenený a nevenuje sa mu takmer žiadna pozornosť. Minimálne na úrovni strategických plánov a pravidelnej podpory. Pritom aj súčasná situácia ukazuje, ako dôležitá a potrebná vie byť práve výuka na diaľku, prostredníctvom internetu a moderných technológií. Bolo by viac ako žiadúce, aby práve nastupujúca vláda venovala viac pozornosti a prostriedkov práve tomuto fenoménu. Napokon – možno ho budeme potrebovať častejšie a vo väčšej miere, ako sme si mysleli...

Okrem tvorby vhodného obsahu s kvalitným technickým zázemím je tu ale aj viacero iných faktorov, spojených s témou dištančného vzdelávania: je potrebné aj naučiť žiakov/študentov (ale aj rodičov a učiteľov) na takýto spôsob výučby – so súčasným variantom sa skrátka v našom školskom systéme nepočítalo. Bude si to preto vyžadovať istú dávku kreativity a postupného zavádzania zmien. Dávkovanie učiva, vyššia miera samostatnosti študentov, omnoho väčšia zodpovednosť, samoštúdium, širšie použitie viacerých technológií… to všetko sú výzvy dneška, na ktoré bude potrebné čím skôr zareagovať. V hre je veľmi veľa, aby sme ich aj teraz ignorovali.   

Aj projekty združenia Edukácia@Internet chcú a vedia byť nápomocné v tejto dobe – ukazuje sa, že potenciál e-learningu je obrovský, je ale potrebné si určiť priority a nasmerovať energiu tým správnym smerom. Verme, že táto kríza prinesie aj niečo dobré – napríklad správne rozhodnutia o investíciách do vzdelávania.

 

Kontakt:

Peter Baláž

E@I-koordinátor

0902 203369

peter.balaz@ikso.net

www.ikso.net

 

Súvisiace články

04.10.2017 17:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium

V piatok 6. októbra 2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach) v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja otvára svoje dvere záujemcom o štúdium.
26.04.2017 08:16

Tri desiatky medikov vyučovali širokú verejnosť v Škole zdravia

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 22. apríla 2017 v košickom Auparku druhý ročník podujatia Škola zdravia. Šlo o preventívnu akciu pre širokú verejnosť realizovanú v spolupráci so Všeobecnou zdr...
24.05.2017 09:09

Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prostredníctvom druhého ročníka interaktívnej výstavy...

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje druhý ročník úspešnej interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? Tentoraz na tému Genocída – zločin proti ľudskosti.