Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: Edukácia@Internet
19.08.2020 09:04

Polski.info - platforma na učenie sa druhého najpoužívanejšieho slovanského jazyka je tu!

„Mówisz po polsku?” Ak je vaša odpoveď stále „nie”, no máte záujem sa tento pestrý slovanský jazyk naučiť, máte teraz skvelú príležitosť! Z dielne E@I totiž v spolupráci s kolektívom medzinárodných partnerských organizácií vychádza nová e-learningová platforma polski.info, ktorá poteší samoukov cudzích jazykov po celom svete. Len tak pre zaujímavosť – vedeli ste, že Poľština je druhým najpočetnejším slovanským jazykom na svete? Počet hovoriacich je približne 50 miliónov. 

„Mówisz po polsku?" Ak je vaša odpoveď stále „nie", no máte záujem sa tento pestrý slovanský jazyk naučiť, máte teraz skvelú príležitosť! Z dielne E@I totiž v spolupráci s kolektívom medzinárodných partnerských organizácií vychádza nová e-learningová platforma polski.info, ktorá poteší samoukov cudzích jazykov po celom svete. Len tak pre zaujímavosť – vedeli ste, že Poľština je druhým najpočetnejším slovanským jazykom na svete? Počet hovoriacich je približne 50 miliónov. 

Výuka prostredníctvom internetu je v súčastnosti jednou z najprístupnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania. Pre jazykové vzdelávanie to platí dvojnásobne. Interaktívny e-learningový portál polski.info vám pomôže spoznať základy poľštiny - druhého najrozšírenejšieho slovanského jazyka po ruštine - a to všetko online, efektívne a zdarma. Portál je určený pre všetkých, ktorí chcú začať aktívne používať poľštinu a rozšíriť si svoje znalosti o Poľsku - jedinečnej európskej krajine s bohatou históriou a kultúrou. Jednotlivé lekcie obsahujú základné informácie o každodennom živote v Poľsku, tunajších tradíciách ako aj výrazy a spojenia typické pre bežne používanú poľštinu. To všetko užívateľom umožní nielen naučiť sa základné komunikačné zručnosti, ale tiež lepšie pochopiť Poliakov, ich život a dokonca si zvýšiť svoju šancu na trhu práce. A to všetko zadarmo!


Čo tento portál obsahuje a ako vznikol?

Portál polski.info obsahuje kurz poľštiny na úrovni A1 a A2 (vrátane úvodnej lekcie výslovnosti), sprievodcu gramatikou či slovník so zvukovým záznamom správnej výslovnosti. Na platforme sa rovnako nachádzajú multimediálne materiály, interaktívne cvičenia, texty na čítanie, či fórum, ponúkajúce užívateľom možnosť používať praktický jazyk na vzájomnú komunikáciu. Úroveň A1 sa skladá z 22 lekcií, zatiaľ čo úroveň A2 ich obsahuje 20. Každá lekcia ponúka užívateľom možnosť oboznámiť sa s kultúrnymi špecifikáciami typickými pre danú tému ako aj preskúmať odkazy na konkrétny gramatický jav v širšom kontexte.

Tento portál vznikol za podpory programu Erasmus+ a stojí za ním šesť partnerov zo šiestich európskych krajín:

Kedy bude platforma pripravená na použitie?

Združenie Edukácia@Internet začalo využívať možnosti internetu na vzdelávanie už v roku 2002 platformou na učenie sa najjednoduchšieho jazyka na svete – esperanta a odvtedy verejnosti sprístupnilo i webové stránky na učenie sa ruštinyslovenčinynemčiny

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Kontakt

Peter Baláž

peter.balaz@ikso.net

Edukácia@Internet

Súvisiace články

15.05.2017 08:59

Seminár otvoril tému nového Zákona o športe

Vo štvrtok 11.mája sa na pôde Paneurópskej vysokej školy uskutočnil seminár, ktorý detailne analyzoval nový Zákon o športe. Podujatia sa zúčastnili odborníci z oblasti práva, ale aj zástupcovia športových klubov, združení, či š...
18.11.2019 12:30

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vyše 3 000 študentov v dennej forme štúdi...

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej vyše 3 000 študentov v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.
18.07.2017 10:06

Univerzitu bez hraníc absolvovalo 60 detí

Po týždni spoznávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v piatok 14. júla 2017 uskutočnila slávnostná promócia 60 účastníkov Univerzity bez hraníc 2017 v priestoroch auly prof. Prasličku.