Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
25.01.2018 09:00

Školy v KE rozbiehajú spoluprácu prepájajúcu dizajn a programovanie

Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Košiciach otvorí v septembri tohto roku pre študentov nový odbor - dizajn digitálnych aplikácií.

Prijímacie skúšky absolvujú deviataci už v marci. Škola chce spojiť výtvarné zručnosti s novými technológiami a vyučovací proces tak dostane nový rozmer. Súčasťou je spolupráca s ďalšími košickými školami.

"Digitálne technológie v súčasnosti už zasahujú takmer do všetkých oblastí každodenného života, a preto je dôležité, aby mali estetické a vizuálne kvality. A to je práve oblasť, do ktorej dokážeme vstúpiť," uviedol Štefan Michalko, poverený vedením ŠÚV. 

Pri tvorbe digitálnych produktov sú dôležité dve zložky - dizajnér a programátor. ŠUV preto oslovila Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú (SPŠE) v Košiciach, ktorá priamo vyučuje programovanie aplikácií i tvorbu webových stránok. Ako ďalej TASR informovala vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií Ľubica Reváková, škola by takýmto spôsobom chcela zaviesť projektové vyučovanie. "Žiaci študujúci na tomto odbore budú musieť ovládať zručnosti digitálneho dizajnu. Uvedomujeme si, že pre stredoškoláka je náročné zvládnuť naraz dizajn i programovanie. Chceme ich viesť k tomu, aby si už počas štúdia uvedomovali, ako sú tieto dve profesie od seba závislé," uviedla.

Podľa riaditeľa SPŠE Štefana Krištína spoluprácou by žiaci v študijnom odbore elektrotechnika získali nový pohľad na tvorbu programov. Obohatiť by mohla aj žiakov študujúcich v študijnom odbore technické lýceum. "Naši žiaci sú síce zdatní v oblasti programovania, no v oblasti dizajnu používateľských rozhraní a dizajnu webových stránok sú pozadu. Vďaka tejto spolupráci budú schopní vytvárať aplikácie tak, aby bolo jednoduchšie na nich použiť dizajn, ktorí dodajú výtvarníci zo Školy úžitkového výtvarníctva," uviedol riaditeľ. 

Košická ŠÚV v súčasnosti rozbehla spoluprácu aj s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Na katedre počítačov a informatiky sa už tretí rok vyučuje predmet zameraný na použiteľnosť a používateľský zážitok (UX). Vedúca predmetu Michaela Bačíková považuje za prirodzené spolupracovať s inštitúciami, ktoré majú rovnaké ciele. Vysokoškolskí študenti už absolvovali prednášku o grafickom dizajne, ktorú viedla Adriána Šoffová z ŠÚV, a začala aj spolupráca v oblasti zdieľania materiálov. "Radi by sme vzájomné aktivity preniesli aj do študentských zadaní či zdieľaní vzájomných skúseností, ktoré v danom odbore chýbajú – na jednej strane to môžu byť odborné, programátorské znalosti, v ktorých sú naši študenti doma, a na druhej to môže byť dizajnové a grafické cítenie zo strany študentov ŠÚV," priblížila.

Používateľský zážitok predstavuje momentálne jeden z top trendov v IT sektore, v rámci ktorého dochádza k spojeniu viacerých smerov ako vývoj softvéru, dizajn, digitálny produkt, testovanie, dátová analytika, marketing či psychológia. Do svojho portfólia ho zaradil aj študijný program hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. "Obojstranne výhodná spolupráca môže priniesť lepšie pripravených absolventov stredných škôl, ktorých nadobudnuté znalosti a zručnosti budú ďalej rozvíjané na univerzite v súlade s aktuálnymi trendmi a požiadavkami. Keďže ŠÚV sa rovnako rozhodla venovať tejto multidisciplinárnej oblasti prostredníctvom nového študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií, vznikol prirodzene záujem o vzájomnú spoluprácu," doplnil vedúci oddelenia hospodárskej informatiky na katedre František Babič.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

13.09.2018 11:21

Extrapolácie 2018 aj pod taktovkou Žilinskej univerzity

Extrapolácie je celoslovenské podujatie na podporu rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Pre rok 2018 sa h...
22.03.2018 11:20

Hurbanove kasárne očami študentov FA STU

Projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto b...
15.10.2017 16:00

Fínske (nielen) školstvo na vlastnej koži

Fínsko je dlhodobo považované za krajinu s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete, čo pri návšteve krajiny ocenil aj prezident SR Andrej Kiska, keď uviedol, že „Fíni postavili pokrok na kvalitnom školstve a výskume,...