Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
25.01.2018 09:00

Školy v KE rozbiehajú spoluprácu prepájajúcu dizajn a programovanie

Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Košiciach otvorí v septembri tohto roku pre študentov nový odbor - dizajn digitálnych aplikácií.

Prijímacie skúšky absolvujú deviataci už v marci. Škola chce spojiť výtvarné zručnosti s novými technológiami a vyučovací proces tak dostane nový rozmer. Súčasťou je spolupráca s ďalšími košickými školami.

"Digitálne technológie v súčasnosti už zasahujú takmer do všetkých oblastí každodenného života, a preto je dôležité, aby mali estetické a vizuálne kvality. A to je práve oblasť, do ktorej dokážeme vstúpiť," uviedol Štefan Michalko, poverený vedením ŠÚV. 

Pri tvorbe digitálnych produktov sú dôležité dve zložky - dizajnér a programátor. ŠUV preto oslovila Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú (SPŠE) v Košiciach, ktorá priamo vyučuje programovanie aplikácií i tvorbu webových stránok. Ako ďalej TASR informovala vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií Ľubica Reváková, škola by takýmto spôsobom chcela zaviesť projektové vyučovanie. "Žiaci študujúci na tomto odbore budú musieť ovládať zručnosti digitálneho dizajnu. Uvedomujeme si, že pre stredoškoláka je náročné zvládnuť naraz dizajn i programovanie. Chceme ich viesť k tomu, aby si už počas štúdia uvedomovali, ako sú tieto dve profesie od seba závislé," uviedla.

Podľa riaditeľa SPŠE Štefana Krištína spoluprácou by žiaci v študijnom odbore elektrotechnika získali nový pohľad na tvorbu programov. Obohatiť by mohla aj žiakov študujúcich v študijnom odbore technické lýceum. "Naši žiaci sú síce zdatní v oblasti programovania, no v oblasti dizajnu používateľských rozhraní a dizajnu webových stránok sú pozadu. Vďaka tejto spolupráci budú schopní vytvárať aplikácie tak, aby bolo jednoduchšie na nich použiť dizajn, ktorí dodajú výtvarníci zo Školy úžitkového výtvarníctva," uviedol riaditeľ. 

Košická ŠÚV v súčasnosti rozbehla spoluprácu aj s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Na katedre počítačov a informatiky sa už tretí rok vyučuje predmet zameraný na použiteľnosť a používateľský zážitok (UX). Vedúca predmetu Michaela Bačíková považuje za prirodzené spolupracovať s inštitúciami, ktoré majú rovnaké ciele. Vysokoškolskí študenti už absolvovali prednášku o grafickom dizajne, ktorú viedla Adriána Šoffová z ŠÚV, a začala aj spolupráca v oblasti zdieľania materiálov. "Radi by sme vzájomné aktivity preniesli aj do študentských zadaní či zdieľaní vzájomných skúseností, ktoré v danom odbore chýbajú – na jednej strane to môžu byť odborné, programátorské znalosti, v ktorých sú naši študenti doma, a na druhej to môže byť dizajnové a grafické cítenie zo strany študentov ŠÚV," priblížila.

Používateľský zážitok predstavuje momentálne jeden z top trendov v IT sektore, v rámci ktorého dochádza k spojeniu viacerých smerov ako vývoj softvéru, dizajn, digitálny produkt, testovanie, dátová analytika, marketing či psychológia. Do svojho portfólia ho zaradil aj študijný program hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. "Obojstranne výhodná spolupráca môže priniesť lepšie pripravených absolventov stredných škôl, ktorých nadobudnuté znalosti a zručnosti budú ďalej rozvíjané na univerzite v súlade s aktuálnymi trendmi a požiadavkami. Keďže ŠÚV sa rovnako rozhodla venovať tejto multidisciplinárnej oblasti prostredníctvom nového študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií, vznikol prirodzene záujem o vzájomnú spoluprácu," doplnil vedúci oddelenia hospodárskej informatiky na katedre František Babič.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

18.11.2019 12:30

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vyše 3 000 študentov v dennej forme štúdi...

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej vyše 3 000 študentov v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.
19.06.2017 09:34

Externisti zaplatia aj v školskom roku 2018/2019 najmenej za právo, najviac za veterinárstvo

BRATISLAVA  - Externých študentov vysokých škôl vyjde aj v akademickom roku 2018/2019 najlacnejšie štúdium práva. Ročné školné za právo na bakalárskom stupni štúdia ich bude stáť maximálne 760 eur. Za rok štúdia na magisterskom...
20.06.2017 10:27

Univerzita Komenského pripravila pre seniorov projekt Let´s dance Senior

BRATISLAVA  - Univerzita Komenského v Bratislave uskutočňuje pre seniorov so záujmom o tanec a pohyb projekt Let´s dance Senior. Dvanásťtýždňový kurz, ktorý odštartoval v apríli, vedie Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) U...