Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
21.09.2018 13:56

SmartParking naviguje šoférov na voľné miesto a ušetrí im čas. Mestám pomôže s parkovacou politikou.

Ponáhľate sa na stretnutie. Krúžite po ulici a snažíte sa nájsť parkovacie miesto, hoci ste už mali otvárať rokovanie. Mnohí tú situáciu dôverne poznáme. Riešenie prináša projekt IT študentov zo Slovenskej technickej univerzity – Inteligentné parkovanie/ SmartParking.

Študenti sú dnes na fakulte, ak by ste mali otázky. A projekt si bude možné vyskúšať na NOCI VÝSKUMNÍKOV budúci týždeň v St. tržnici v Bratislave: 

„Študujeme v Bratislave, takže dopravné zápchy a nervóznych šoférov dôverne poznáme. Naše skúsenosti a dáta, ktoré sme našli, potvrdzujú, že väčšinu dopravných zápch v meste spôsobujú šoféri hľadajúci parkovacie miesta. Zbytočné „krúženie" po uliciach má za následok aj vyššie množstvo spotrebovaného paliva, a teda viac emisií," vysvetľuje Stanislav Vnenčák, jeden z členov tímu študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Tím 8 študentov FIIT STU riešil projekt SmartParking v rámci predmetu tímové projekty. Je to predmet, ktorý simuluje fungovanie IT vývojárskych tímov. Študentské tímy počas akademického roka riešia zadania, ktoré často prekročia hranice školy a nachádzajú uplatnenie v praxi. Tak je to i pri SmartParking (video k projektu). Projekt plánujú nasadiť ešte  tento rok  mestá Šaľa a Žiar nad Hronom.  Žiari nad Hronom už prebieha testovacia prevádzka.

A v čom je nápad študentov inovatívny? „Dnes sa na parkoviskách stretávame s monitorovaním voľných miest prostredníctvom kamier či v prípade garáži so senzormi nad parkovacími miestami. Kamera však nedokáže zmonitorovať parkovacie miesta napríklad na dlhšej ulici, má problém s prekážkami ako stromy či múry, nevidí „za roh" a navyše je pomerne drahým riešením. V  projekte spolupracujeme s tímom z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorý vyvinul špeciálne pre projekt bezdrôtové senzory. Tie sa ľahko inštalujú na vozovku, majú široký dosah a bez nabíjania vydržia sedem rokov," vysvetľuje Martin Hoang z tímu. 

Bonusom je i aplikácia, ktorá prináša informácie na jednej strane šoférom, a na druhej strane mestám. Šoférom umožní rýchlo nájsť parkovacie miesto. Mestám zase zbierať a vyhodnocovať štatistiky o obsadenosti parkovacích miest v jednotlivých zónach a získať grafy a predpovedné modely obsadenosti. Bonusmi, ktoré sú možné podľa záujmu miest,  je integrovanie platby za parkovné do aplikácie,  modul pre mestskú políciu, ktorý umožní kontrolu zaparkovaných vozidiel pomocou mobilnej aplikácie, alebo modul, ktorý na základe predpovede vyťaženia parkovacích miest umožní upravovať cenu parkovania.

„Systém inteligentného parkovania je zatiaľ navrhnutý ako webová aplikácia, ktorá je optimalizovaná pre mobilné aj desktopové zariadenia, takže je možné ju využívať pohodlne z domova i  z automobilu. Pripravujeme však i mobilnú aplikáciu," hovorí Samuel Púčať z tímu.

 

 

 

Na projekte pracovali študenti Peter Babinec, Martin Hoang, Jakub Hučko, Marek Karas, Miroslav Lehotský, Jakub Mičo, Samuel Púčať a Stanislav Vnenčák, pod vedením Ing. Ivana Srbu, PhD. z FIIT STU. Partnermi z praxe sú Unicorn Systems a Orange Slovensko. Kvôli prepojeniu s praxou bol projekt zahrnutý i medzi 8 projektov riešených na univerzite v rámci  medzinárodného projektu DA-SPACE, súčasti Danube Transnational Programme. Keďže na súťaži týchto projektov obstál najlepšie, študenti ho prezentovali i pred medzinárodným publikom v chorvátskej Pule (1st International Demo Day DA-SPACE). „Bola to síce nesúťažná prehliadka najlepších projektov zo 7 krajín, ktoré participujú v DA-SPACE, ale tímy STU a ČVUT prezentovali softvérové riešenia overené aj v praxi, čo im vynieslo najlepší ohlas medzi účastníkmi," povedal Marián Zajko, garant projektu DA-SPACE za STU. 

Parkovanie je aktuálnou témou vo všetkých väčších mestách. „Riešením môže byť práve koncept Smart Cities, ktoré s pomocou Internetu vecí pomôže lepšie využívať dopravnú infraštruktúru v mestách. Zaujalo nás, že na fakulte môžeme pracovať s týmto novým konceptom Internetu vecí a navyše mať partnerov z praxe, preto sme si v rámci tímových projektov vybrali práve Inteligentné parkovanie. Nechceli sme, aby náš študentský projekt skončil v zásuvke a sme radi, že oň majú mestá záujem," vysvetľuje Jakub Mičo z tímu. 


Slovenská technická univerzita v Bratislave:

  • Už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium a perspektívu zaujímavej práce po jej skončení. 
  • Na 7 fakultách a jednom ústave študovalo v ostatnom akademickom roku 13 108 študentov.
  • V roku 2017 riešili jej vedci 334 projektov pre prax a 491 grantových výskumných projektov.
  • V Univerzitného technologického inkubátore podporila vznik viac ako 50 inovatívnych firiem. 
  • V QS World University Rankings 2019 sa umiestnila na  751.-800. mieste. V THE University Ranking 2018 v prvej tisícke svetových výskumne intenzívnych univerzít. 


 

Súvisiace články

10.04.2018 10:00

Na post rektora UKF sa po štvorročnej prestávke vráti Libor Vozár

Novým rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) na funkčné obdobie 2018 až 2022 bude Libor Vozár. V pondelok o tom rozhodol akademický senát školy.
17.07.2017 08:35

Súťaž aj dielne tvorivého písania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už piaty rok organizuje  súťaž vo vlastnej tvorbe Ars Šafarikiana určenú pre vysokoškolákov, ktorá je špecifická svojou výhrou – odmenou pre vybraných účastníkov je absolvovanie týžd...