Z domova
0

VYVRCHOLENÍM OSLÁV 20. VÝROČIA LESNEJ PEDAGOGIKY BOLA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny už 20 rokov. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea bola medzinárodná konferencia s názvom 20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. Konferencia, pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sa konala 23.- 24. septembra 2021 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene a v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici.

Medzinárodná konferencia reflektovala významné medzníky lesnej pedagogiky ako aj 20-ročné skúsenosti lesníkov v environmentálnom vzdelávaní. Prezentovala témy lesnej pedagogiky, environmentálnej gramotnosti a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Pozvanie na konferenciu prijal pán Dirk Schmechel, predseda  Forest Communicator´s Network – Subgroup Forest Pedagogics, organizačnej súčasti Food and Agriculture Organisation pri United Nations. Ďalšími hosťami boli lesní pedagógovia z Rakúska, Českej republiky, Slovenska, ako aj pedagógovia zo základných, stredných škôl a pani učiteľky z materských škôl, ktoré absolvovali program „Učenie o lese“. Počas konferencie odznelo 14 prezentácií z 20 príspevkov, ktoré boli spracované v zborníku k medzinárodnej konferencii. Medzi prezentujúcimi bola aj doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá vo svojom príspevku vyzdvihla úspešnú spoluprácu medzi Národným lesníckym centrom a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pri riešení projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) pod názvom   Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (LESPED, APVV-18-0484) ako aj spoluprácu pri vzdelávaní lesných pedagógov. Zdôraznila dôležitosť prieniku učiteľov materských a základných škôl s lesnými pedagógmi v environmentálnom vzdelávaní.   Spolupráca s učiteľkami materských škôl sa úspešne rozbehla a bude sa rozširovať v ďalšom období.

Druhý deň konferencie bol zameraný na exkurziu a zážitkové sprevádzanie s aktivitami lesnej pedagogiky v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Ide o prírodný objekt v správe Národného lesníckeho centra, v ktorom sa spája lesníctvo s vedou i kultúrou. Objekt slúži aj na účely vzdelávania v prírode a osvetovú činnosť.

Jedným z najdôležitejších záverov konferencie je poznatok o potrebe vypracovania novej koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky na obdobie rokov 2022 – 2030 a potreba spolupráce lesníckych inštitúcií navzájom, ale i pedagógov na rôznych stupňoch vzdelávania a ďalších zainteresovaných z oblasti životného prostredia a školstva na Slovensku.

NAJLEPŠÍ SI ZASLÚŽIA OCENENIE

Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovi, ich osobné zanietenie pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Preto sa Národné lesnícke centrum ako koordinátor lesnej pedagogiky na Slovensku rozhodlo pri príležitosti osláv 20. výročia lesnej pedagogiky na Slovensku počas konferencie udeliť celkovo 20 ocenení jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj lesnej pedagogiky na Slovensku.

Ocenenie dostali lesné pedagogičky a pedagógovia:

Eve Trnovská a Zdena Hudecová, Ľudmila Marušáková, Dana Chlpošová, Igor Viszlai starší, Peter Gróf, Igor Stavný, Milan Chudý, Jaroslava Vanyová, František Pisarčík (lesný sprievodca), lektorky vzdelávania kurzov Lesná pedagogika a Učenie o lese – Dana Kollárová a Darina Výbohová

Ocenené inštitúcie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Mestské lesy v Bratislave, Mestské lesy Košice,a.s. Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š.p., Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici

Slová uznania a poďakovania patria aj ďalším kolegom, lesným pedagógom, každý jeden z nich vykonáva poslanie lesného pedagóga s láskou a osobným nasadením!

DARČEK PRE VŠETKÝCH

Pekným momentov osláv 20-tého  výročia lesnej pedagogiky na Slovensku je i vytvorenie odbornej publikácie, ktorá je výsledkom autorského kolektívu certifikovaných lesných pedagógov zo štátnych i neštátnych lesníckych subjektov. Ide o publikáciu s názvom Encyklopédia hier lesnej pedagogiky, ktorá (ako hovorí už aj jej názov) popisuje zážitkové hry lesnej pedagogiky od A po Z.

Myšlienka vytvorenia takejto publikácie tlela v Ústave lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene niekoľko rokov. Počas medzinárodnej konferencie bola Encyklopédia uvedená do života aktom prečítania vybranej hry s rozprávkovým názvom POPOLUŠKA. Posypanie Encyklopédie hier lesnej pedagogiky semienkami z lesa, naznačovalo prianie, aby lesná pedagogika aj ďalej rástla a rozvíjala sa, keďže základ – semienko bolo pred 20 rokmi dobre uchytené a je predpoklad, že lesná pedagogika bude semienka poznania zasievať do účastníkov aktivít lesnej pedagogiky aj v budúcnosti.

Lesná pedagogika sa na Slovensku realizuje od roku 2001 ako súčasť environmentálnej výchovy a jej aktivitami lesníci komunikujú s verejnosťou, pozitívne prezentujú lesné hospodárstvo, prácu lesníka. Na Slovensku lesnú pedagogiku koordinuje Národné lesnícke centrum, ktoré realizuje pre lesníkov vzdelávací program Lesná pedagogika. Počas 20-tich rokov bolo na Slovensku vyškolených 385 certifikovaných lesných pedagógov, vznikla koncepcia lesnej pedagogiky, ochranná známka, webový portál www.lesnapedagogika.sk. V roku 2007 sa Slovensko stalo aktívnym členom Európskej siete lesných pedagógov i členom Podskupiny Lesná pedagogika pri Sieti lesníckych komunikátorov.

Medzinárodnú konferenciu 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku pripravilo Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva  a vzdelávania Zvolen.

Autor článku: Ing. Veronika Jaloviarová

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu