Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
07.07.2020 05:00

1000 eur od Raiffeisen banky na aktivity pre deti. Zapojte sa aj vy

Školský rok 2019/2020 bol v mnohých ohľadoch iný. Preveril flexibilitu a vytrvalosť pedagógov, rodičov, ale aj detí. Ukázal nám nedostatky, ale čo je lepšie – aj naše silné stránky. Čo mu však celé mesiace chýbalo, boli organizované voľnočasové aktivity a krúžky. Smutné boli nielen deti, ale aj organizátori, pre ktorých neraz nastala ťažšia situácia aj vzhľadom na výpadok v príjmoch. Pomocnú ruku aj v takejto situácii podáva Raiffeisen banka.

Gesto pre rodičov

Za uplynulé roky už Raiffeisen banka podporila v rámci programu Gesto pre mesto viac ako 800 projektov po celom Slovensku. Momentálne prichádza so špeciálnou výzvou Gesto pre rodičov

Prostredníctvom nej chce odmeniť rodičov za 24-hodinovú starostlivosť o svojich potomkov v „korona čase", počas ktorého nemohli navštevovať školské zariadenia, krúžky či iné aktivity. Cieľom výzvy je dopriať im trochu voľna a deťom prispieť na zaujímavý program mimo domu. Gesto pre rodičov podporí centrá voľného času, občianske združenia, školy či neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom. 

Základom je jasný cieľ

Potrebujete v škole kúpiť lego na stavebný krúžok, alebo chcete zorganizovať pre žiakov veľký futbalový turnaj? Prihláste svoj projekt a získajte naň až 1000 eur. Výzva Gesto pre rodičov podporí projekty zamerané na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Organizovanie voľnočasových, spoločenských a kultúrnych aktivít/podujatí pre deti a mládež (detské divadielko, interaktívny zábavno-náučný program...)
  • Organizovanie aktivít pre zlepšenie vzdelania a rozhľadu detí (vedecký, historický či fyzikálny týždeň v škole...)
  • Organizovanie športových turnajov a súťaží pre jednotlivcov alebo skupiny detí a mládeže (športový turnaj, súťaž v orientačnom behu, deň športov...)
  • Skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom deti trávia čas (obnova ihriska, hracích plôch, nové nátery, protišmykové podlahy…)
  • Zlepšenie prírodného prostredia za asistencie detí (nákup nových stromčekov a ich výsadba, založenie bylinkovej záhrady...)
  • Obstaranie materiálovo-technického vybavenia (pre učebňu, krúžok, telocvičňu…)

Zapojte a aj vy

Do výzvy sa do 15.7.2020 môžu s vlastným projektom prihlásiť:

  • materské, základné a stredné školy,
  • mestá, obce, vyššie územné celky,
  • mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, konkrétne občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy.

Na prihlásenie navštívte www.gestopremesto.sk a vyplňte jednoduchý prihlasovací formulár so všetkými potrebnými informáciami. Jedna organizácia môže prihlásiť iba jeden projekt. 

O víťazoch rozhodne hlasovanie

Raiffeisen banka má v súčasnosti na Slovensku pobočky v 49 mestách a v lokalite každého z nich podporí 1 víťazný projekt darom 1000 eur. Do úzkeho finále postúpia z každého mesta dva až päť  projektov, za ktoré bude môcť verejnosť hlasovať v termíne od 1.8. do 31.8.2020. Víťazi budú vyhlásení 2.9.2020. 
 

VIAC O VÝZVE GESTO PRE RODIČOV

Súvisiace články

13.08.2018 17:17

Ministerstvo školstva podporilo vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením hneď v dvoch výzvach

Viac ako 327 000 eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi školy na podporu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v dvoch výzvach zameraných na odstránenie stavebných bariér v školách a na zv...
18.04.2018 19:05

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a izraelských organizácií

Informačné systémy v zdravotníctve, vesmírny výskum či „smart“ automobily. To všetko sú spoločné projekty, na ktoré môžu získať slovenské a izraelské organizácie príspevok v rámci najnovšej výzvy Agentúry na podporu výskumu a ...