Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.05.2020 10:10

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády

Školské kolá Geografickej olympiády kategórie Z sa už niekoľko rokov organizujú dištančnou formou. Slovenská komisia Geografickej olympiády vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochranou pred koronavírusom rozšírila tento školský rok dištančnú formu aj na krajské kolá a spolu s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj na celoštátne kolo.

Súťažiaci kategórie A a B boli v celoštátnom kole hodnotení vo vedomostnom teste a samostatnej písomnej práci na zadanú alebo voliteľnú tému so zameraním na svet alebo Slovensko a súťažiaci kategórie Z, ktorá vychádza z formátu Medzinárodnej geografickej olympiády, boli hodnotení vo vedomostnom, multimediálnom a praktickom teste. V celoštátnom kole Geografickej olympiády tento školský rok súťažilo až 60 stredoškolákov.

Víťazom v kategórii A sa stal Martin Nôta z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, v kategórii B Peter Obšatník z Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach a v kategórii Z Matúš Béber z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne. Podrobnejšie informácie nájdete vo výsledkových listinách celoštátneho kola 48. ročníka Geografickej olympiády, ktoré sú zverejnené na www.olympiady.sk. Už teraz sa súťažiaci tešia na budúcoročné celoštátne kolo Geografickej olympiády, hlavne na odbornú exkurziu a terénne mapovanie, ktoré je možné organizovať jedine prezenčnou formou.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

15.06.2020 10:07

Deti môžu ísť cez prázdniny do letnej školy, ministerstvo školstva im rozdelí pol milióna eur

Pestré vzdelávacie aktivity v triedach, areáli školy aj v prírode – to všetko môžu zažiť žiaci cez prázdniny v letných školách, ktoré ministerstvo školstva podporí sumou pol milióna eur. Dobrovoľné letné školy majú žiakom pomôc...
29.10.2019 10:39

Envirofond podporí viac projektov zameraných na ochranu prírody

Až 200-tisícovú dotáciu môžu pri 5% spolufinancovaní získať tí žiadatelia, ktorí chystajú projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek. Stane sa tak vďaka schválenému rozšíreniu ...
08.04.2018 12:19

Príručka k procesom verejného obstarávania

MŠVVaŠ SR, ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu dokumentu „Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán ...