Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.05.2020 10:10

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády

Školské kolá Geografickej olympiády kategórie Z sa už niekoľko rokov organizujú dištančnou formou. Slovenská komisia Geografickej olympiády vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochranou pred koronavírusom rozšírila tento školský rok dištančnú formu aj na krajské kolá a spolu s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj na celoštátne kolo.

Súťažiaci kategórie A a B boli v celoštátnom kole hodnotení vo vedomostnom teste a samostatnej písomnej práci na zadanú alebo voliteľnú tému so zameraním na svet alebo Slovensko a súťažiaci kategórie Z, ktorá vychádza z formátu Medzinárodnej geografickej olympiády, boli hodnotení vo vedomostnom, multimediálnom a praktickom teste. V celoštátnom kole Geografickej olympiády tento školský rok súťažilo až 60 stredoškolákov.

Víťazom v kategórii A sa stal Martin Nôta z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, v kategórii B Peter Obšatník z Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach a v kategórii Z Matúš Béber z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne. Podrobnejšie informácie nájdete vo výsledkových listinách celoštátneho kola 48. ročníka Geografickej olympiády, ktoré sú zverejnené na www.olympiady.sk. Už teraz sa súťažiaci tešia na budúcoročné celoštátne kolo Geografickej olympiády, hlavne na odbornú exkurziu a terénne mapovanie, ktoré je možné organizovať jedine prezenčnou formou.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

30.01.2018 17:07

Výtvarná súťaž v Dolnom Kubíne priblíži vnímanie vesmíru očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v tomto roku vyhlásila v poradí 33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do jej regionálneho kola, ktoré organizuje Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne,...
15.01.2018 14:34

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách 

Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských...
30.03.2020 11:52

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01