Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
11.09.2017 16:39

EDULAB spúšťa inovatívny projekt environmentálnej výchovy, šancu zapojiť sa majú základné školy

Nezisková organizácia EDULAB dnes spustila registráciu nového projektu environmentálnej výchovy s názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Projekt je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy. Obsahovo je zameraný na prierezovú tému environmentálnej výchovy s dôrazom na tematické okruhy životné prostredie a jeho ochrana, ľudské aktivity a problémy životného prostredia.

,,Vzťah človeka k životnému prostrediu je kľúčový pre každú dobu. Dnes je táto problematika mimoriadne aktuálna. Ešte nikdy nerobilo ľudstvo také rozsiahle aktivity, s tak výrazným vplyvom na životné prostredie. Práve preto je dôležité viesť deti k poznaniu prírody a dôsledkov konania človeka už od ranného detstva," vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u dôvody, pre ktoré zvolili realizáciu projektu práve s environmentálnym zameraním. Okrem toho ich však povzbudil aj záujem samotných učiteľov.

Na jar tohto roku EDULAB realizoval projekt Malá finančná akadémia, do ktorého sa zapojilo až 360 tried prvého stupňa základných škôl. Vyše 70 percent opýtaných učiteľov z tohto projektu pritom práve environmentálnu výchovu označilo ako tému, ktorú by žiakom najradšej priniesli v ďalšom vzdelávacom projekte.

Projekt Misia modrá planéta sa inšpiroval aj inovatívnym fínskym modelom. Fíni zavádzajú do škôl viac tematického vyučovania, ktoré spája dokopy jednotlivé predmety. U nás sa to označuje ako ,,medzipredmetové vyučovanie". Ani environmentálna výchova dnes nepatrí k nijakému špecifickému predmetu, preto sa nedá učiť ,,klasickým" spôsobom. Vďaka novému projektu si ju školáci budú môcť osvojovať formou hry a príbehu.

Ústrednou postavou je Kozmix, malý mimozemšťan, ktorého deti už poznajú z iných projektov a zo vzdelávacieho portálu. Tentoraz s kamarátmi objaví vo vesmíre obývateľnú „modrú planétu", čo je preňho jedinečná príležitosť, aby sa poučil z vlastných chýb a začal odznova. Žiaci sa tak ocitnú na ,,vesmírnej misii", ktorej cieľom je „modrá planéta". Spolu s Kozmixom sa budú učiť o prírode a vzťahu k nej, aby navrhli, ako osídlia novú planétu. Príbeh je prepojený s kreatívnou vzdelávacou hrou, pri ktorej žiaci, rozdelení do tímov, budujú vlastnú základňu. ,,Niektoré triedy si vyskúšajú vytvorenie základne pomocou svetoznámej platformy Minecraft, ktorá je medzi žiakmi v tomto veku mimoriadne populárna," približuje J. Machaj. Žiaci budú mať k dispozícii aj interaktívne lekcie na vzdelávacom portáli Kozmix.sk.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapoja, dostanú kompletnú sadu vzájomne prepojených materiálov na efektívnu výučbu základných tém environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Nemusia sa ani zdržovať prípravou, všetky materiály sú už hotové. Medzi nimi je napríklad aj metodická príručka s množstvom vzdelávacích aktivít, ktoré

stavajú na zážitkovom a experimentálnom učení. Deti sa tak trebárs naučia, ako funguje kolobeh vody v prírode, dokonca si môžu samy priamo v triede vytvoriť umelý dážď. Nebudú chýbať ani rôzne aktivity v teréne, mimo školy.

Projekt Misia modrá planéta s Kozmixom je určený pre 350 tried s odhadovaným počtom žiakov 8 000. Zapojené triedy ho začnú realizovať v októbri, po tom, čo dostanú podklady v projektovom balíku a trvať bude do konca novembra 2017.

Viac informácií o projekte  je dostupných na webe http://misia.kozmix.sk/,  prostredníctvom ktorého sa môžu školy aj registrovať.

 

Partnermi projektu sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.

Súvisiace články

14.10.2019 10:45

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o n...
03.07.2019 10:12

Informácia o aktualizácii dokumentov OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk, boli zverejnené tieto aktualizované dokumenty.
30.08.2017 11:59

Fond na podporu vzdelávania

Študenti vysokých škôl môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2017/2018.