Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
21.11.2019 10:48

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich angažovanosti a samostatnosti by preto vo všeobecnosti mala byť koordinovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, nakoľko je táto politická a administratívna štruktúra najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami - podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.

 Národné agentúry programu Erasmus+ pre mládež a ich partneri začali v roku 2016 dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv, najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými aktérmi v oblasti práce s mládežou. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv" (ďalej EGL).

Do pilotnej fázy projektu bolo zapojených 10 samospráv zo Slovenska. Aktivity v rámci projektu, do ktorých sa samosprávy zapojili, pozostávajú zo vzdelávania lokálnych tímov v rámci problematiky práce s mládežou, podpory uznania práce s mládežou, mapovania potrieb mladých ľudí, realizácii práce s mládežou a zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku.

V roku 2019 sa na základe výstupov slovenskej pilotnej fázy projektu EGL česká a slovenská Národná agentúra rozhodli vytvoriť kooperáciu v rámci pokračovania projektu EGL pre rok 2020. Pod záštitou Národných agentúr Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na Slovensku so sídlom v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v Česku so sídlom v Dome zahraniční spolupráce sa počas roka 2020 uskutoční viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít EGL.

Aktuálne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

VÝZVA PRE ZAPOJENIE SAMOSPRÁV DO ČESKO-SLOVENSKEJ FÁZY PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL 2020 (prihláška pre samosprávy je súčasťou výzvy)

Prihlášky tímov zo samospráv je potrebné zaslať najneskôr do 30. novembra 2019!

Prihlášku samosprávy/tímu zašlite prostredníctvom formulára.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

01.10.2019 10:16

Blíži sa uzávierka piateho ročníka súťaže o cenu Natura 2000

Mimovládne organizácie, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci majú stále jedinečnú možnosť do 15. októbra 2019 predkladať prihlášky do súťaže o cenu Natura 2000 – európskej sústavy chránených území. Víťazov vyhlási e...
04.02.2019 08:59

Usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.
07.02.2018 13:22

Pedagógovia môžu opäť získať zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2018.