Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
31.01.2018 09:30

Fakulta masmediálnej komunikácie ocení školy za podporu inovácií vo vzdelávaní

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum vyhlasujú 4. ročník súťaže o ocenenie BrilianTT, ktoré podporuje a zároveň vyjadruje verejné uznanie základným, stredným a vysokým školám za rozvoj inovácií v poskytovaní vzdelávania. Ocenenie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku.

Do súťaže sa môžu zapojiť vzdelávacie inštitúcie, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali projekt zameraný na inovácie vo vzdelávaní. Ocenenie sa udeľuje v troch kategóriách:

  • základné,
  • stredné
  • vysoké školy.

Cieľom je podporiť jedinečné aktivity ktoré sa zaoberajú zlepšovaním vzdelávania.

„Našou víziou je, aby toto ocenenie motivovalo vzdelávacie inštitúcie k inováciám, čím dosiahnu nielen vyššiu kvalitu vzdelávania, ale aj vyšší záujem žiakov a študentov o výučbu," uviedla Renáta Miklenčičová, riaditeľka ocenenia BrilianTT.

Záujemcovia sa do súťaže môžu zapojiť odoslaním prihlášky na adresu briliantt.fmk@gmail.com do 15. marca 2018.

Výsledky ocenenia budú vyhlásené na Medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá, ktorá sa bude konať 24. apríla 2018 na Smolenickom zámku.

V minulom roku sa do súťaže zapojilo 16 projektov, z ktorých boli ocenené projekty

  • „SEMAFOR SVET" (Separuj odpad, formuj svet) základnej školy v Bardejove,
  • „EGGBOT" strednej odbornej školy v Púchove
  • „Robohranie – proFEVT" (Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie a programovania Popularizácia RObotiky na TUZVO–FEVT) Technickej univerzity vo Zvolene.

 

Zdroj: FMK

Súvisiace články

12.08.2018 23:14

Prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk prispelo ministerstva školstva sumou 150 000 eur

Celkovo 35 prevádzkovateľov detských dopravných ihrísk si v tomto roku rozdelilo sumu 150 000 eur určenú na podporu praktického výcviku žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj touto cestou prispieva k zvyšov...
10.04.2018 09:39

Na dlhodobý strategický výskum a vývoj má ísť 288 miliónov eur

Ministerstvo školstva opäť vyhlásilo výzvy zamerané na partnerstvá súkromných firiem a akademického sektora v oblasti vývoja a výskumu, ktoré vlani muselo zrušiť.
07.10.2019 08:28

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a d...