Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
14.01.2018 10:03

Granty pre študentov pomáhajú slovenskému školstvu

Nový vietor do školstva, ktoré aktuálne čelí celospoločenskému volaniu po zmene, prinášajú aj finančné granty určené žiakom a študentom. Tie pomáhajú ambicióznym mladým ľuďom zrealizovať svoje plány a zvýšiť tak svoje šance buď na umiestnenie na prestížnych školách alebo na nájdenie zamestnania podľa svojich predstáv.

O tom, prečo by sa mladí ľudia mali  uchádzať o granty a zapájať do výziev hovoria aj vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Získajú skúsenosť, ktorú im škola mnohokrát nedá

Mnoho grantov je určených napríklad na financovanie zahraničných pobytov, konferencií alebo tréningov. Žiaci tak nielen získajú medzinárodnú skúsenosť, ktorá im v mnohom rozšíri obzory, ale mnohokrát práve v zahraničí riešia napríklad svoje výskumné projekty. Všetky tieto aktivity rozvíjajú vedomosti a zručnosti nad rámec súčasných školských osnov. 

„Za jednu z najdôležitejších úloh zahraničného pobytu či inej zahraničnej aktivity považujem možnosť spoznať ľudí z iných krajín a vytvoriť si nové známosti. Často býva na nezaplatenie môcť aj po skončení pobytu naďalej spolupracovať s bývalými spolužiakmi v zahraničí, získať odporúčanie od profesora z významnej zahraničnej univerzity, alebo dostať v správny čas email o zaujímavej otvorenej pracovnej pozícii," hovorí Martin Plávala, doktorand na matematickom ústave SAV.

Získajú príležitosť realizovať svoj nápad

Finančné granty môžu pokryť aj výdavky súvisiace s vlastným výskumom, analýzou či vývojom produktu a pod. Mladí študenti mnohokrát prichádzajú s osobitými a užitočnými riešeniami a zdokonalenie brzdí nedostatok financií. Finančné granty im pomáhajú svoj nápad realizovať.

Napríklad v prvom ročníku Ceny Generácia 3.0, ktorá oceňuje inovatívne vzdelávacie prístupy, zvíťazili stredoškolskí študenti Ivana Kravárová a Adrián Hegedüš. Práve oni sú autori stolovej hry ChemPlay, ktorá približuje žiakom zákonitosti chémie.

„Vďaka nášmu grantu aktuálne pracujú na nadstavbe hry – mobilnej aplikácii ChemPlay. Aj Ivana a Adrián sú príkladom toho, že mladí študenti majú príležitosti rozvíjať svoje nápady a byť úspešnými v oblasti, ktorá ich baví a napĺňa," hovorí Norbert Maur, senior manažér programu Generácia 3.0 z Nadácie Pontis. 

„Ak mladý človek dostane možnosť realizovať vlastný výskum, môže si uvedomiť, čo všetko dokáže vďaka svojej zvedavosti a kreativite. Zároveň inovatívny prístup mladej generácie posúva vpred aj samotné vedecké poznanie," hovorí Michaela Debreová, vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Získajú podporu na zakúpenie konkrétnej veci

Granty môžu tiež pokryť výdavky súvisiace so zakúpením hardvéru alebo inej praktickej pomôcky, ktorú si študenti za normálnych okolností nemôžu dovoliť. Vďaka tomu z podpory profitujú aj dlhodobo. Minulý rok napríklad AXA Nadačný fond pri Nadácii Pontis podporil študenta, ktorý vďaka zakúpenému prístroju mohol monitorovať faunu a biotop mokrade Béter.

______________

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis predlžuje dátum prihlasovania do grantovej výzvy pre mladých inovátorov

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlásil grantový program Axa Inovátor 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!". Dátum podania prihlášok sa predlžuje do  31. januára 2018

AXA Nadačný fond v programe rozdelí celkovo 30 000 eur. Výzva je určená mladým ľuďom – inovátorom od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.
Viac informácií študenti nájdu na stránke Nadácie Pontis

______________

 

O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracujeme pri tvorení a napĺňaní ich filantropických stratégií a spravujeme ich nadačné fondy. Firemné dobrovoľníctvo a pro bono rozvíjame aj vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Nášmu Mestu a Pro Bono Maratónu. Sme tiež administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forum. Organizujeme ocenenie zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia. Zameriavame sa aj na rozvíjanie individuálneho darcovstva, cez crowdfundingovú platformu DobraKrajina.sk, projekt Srdce pre deti aj individuálne fondy. Strategicky sa vo Fonde pre transparentné Slovensko venujeme odstraňovaniu korupcie. V oblasti vzdelávania sa zameriavania na rozširovanie inovatívnych prístupov. Presadzujeme tiež zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Pre skupinu AXA spravuje AXA Nadačný fond.

Kontakt a doplňujúce informácie: Simona Fiabáne, PR manažérka, 0903 619 549, simona.fiabane@nadaciapontis.sk.
 

Súvisiace články

30.01.2018 17:07

Výtvarná súťaž v Dolnom Kubíne priblíži vnímanie vesmíru očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v tomto roku vyhlásila v poradí 33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do jej regionálneho kola, ktoré organizuje Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne,...
21.05.2019 09:38

Informácia o plánovanom vyhlásení posledného hodnotiaceho kola vo výzve OP ĽZ

"Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu"
19.10.2018 10:39

Aktualizácia príručky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie aktualizovalo Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1...