Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
03.07.2019 10:12

Informácia o aktualizácii dokumentov OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk, boli zverejnené tieto aktualizované dokumenty.

1. Aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019, ktorý nájdete TU.

2. Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa, verzia 6.1.

3. Taktiež boli zverejnené dokumenty „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3 (dokument aj so sledovaním zmien) a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie."

 

Zdroj: 

oddelenie publicity | sekcia štrukturálnych fondov EÚ
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje 

Súvisiace články

30.08.2017 11:05

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
04.10.2017 10:37

NADÁCIA EPH

Vedátor (Sy&Tist)
23.04.2018 20:43

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Aj tento rok sa môžu učitelia fyziky stredných a základných škôl prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. jún 2018.