Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
25.01.2018 20:08

LEGO® Education Maker spúšťa nové činnosti pre školy

Pedagógovia môžu vyskúšať nové vzdelávacie činnosti LEGO® Education Maker pre vzdelávacích pracovníkov zdarma, naučiť sa tipy na založenie tvorivého priestoru vo svojich školách a navyše môžu zdieľať, ako sa ich triedam darí s LEGO kockami vďaka zapojeniu do celosvetového ocenenia učiteľov LEGO Education Maker.

EGO® Education Maker, kontinuum činností pre predškolské vzdelávanie až strednú školu, je dnes dostupné pre školy na celom svete. Aktivity sa sústreďujú okolo ikonických LEGO kociek a sú inšpirované otvorenou, hravou kreativitou pri tvorení. Nové aktivity LEGO Education Maker zahŕňajú stimulačné výzvy pre každého študenta na všetkých úrovniach vzdelávania a zahŕňajú aj riešenia LEGO Education vrátane LEGO Education STEAM Park, LEGO Education Simple Machines, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 a LEGO Education Simple and Powered Machines.

Nové činnosti pre vzdelávacích pracovníkov LEGO Education Maker poskytujú neobmedzené vzdelávanie pre všetky vekové skupiny 

Nové činnosti LEGO Education Maker stavajú pedagógov do úlohy sprostredkovateľov, pretože vedú svojich študentov prostredníctvom série otvorených výziev založených na problémoch, ktoré sú spojené s reálnymi životnými scenármi. Študenti spolupracujú v tímoch pri definovaní problému, brainstormingu, definovaní kritérií návrhu a uplatňujú svoje zistenia pri vývoji a tvorbe inovatívnych riešení. Niektoré aktivity LEGO Education Maker obsahujú ľahko kódovateľné motory a senzory, ktoré rozvíjajú základné zručnosti 21. storočia a zároveň podporujú tímovú prácu študentov, kritické myslenie, tvorivé riešenie problémov a komunikačné zručnosti.

______________

Objavte nové aktivity LEGO Education Maker a nápady na to, ako už dnes začať vytvárať tvorivý priestor na www.LEGOeducation.com/maker.

_____________Výročné ocenenie pre učiteľov LEGO Education Teacher Award má cieľ osláviť inovatívne vyučovanie a tvorbu na celom svete

Teraz sú pedagógovia z celého sveta vyzvaní, aby sa zapojili do ocenenia LEGO Education Teacher Award, globálneho programu zameraného na oslavu inovatívneho vyučovania v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky (STEM). Tohtoročné ocenenie LEGO Education Teacher Award povzbudzuje pedagógov zo základných a stredných škôl, aby zdieľali to, ako "tvoria" s LEGO kockami vo svojich triedach.

Po úspechu minuloročného oceňovania LEGO Education Teacher Award, v ktorom  sa víťazi z celého sveta zúčastnili Sympózia LEGO Education 2017 v meste Billund v Dánsku, aby ukázali a zdieľali inovatívne postupy s rovnako zmýšľajúcimi pedagógmi, sa oslava vracia k tomu, aby sa našla tohoročná skupina talentovaných a oddaných pedagógov.

Tohtoroční víťazi získajú príležitosť predstaviť svoju prácu na sympóziu LEGO Education 2018 v Bostone v USA od 5. do 7. júna 2018 v spolupráci s Tufts University.

Pedagógovia z celého sveta sa môžu prihlásiť na ocenenie LEGO Education Teacher Award TU 

___________
Informácie o LEGO Education 

LEGO Education ponúka materským, základným, stredným a vyšším školám hravé vzdelávacie skúsenosti a riešenia pre výučbu, ktoré sú založené na systéme kociek LEGO, na materiáloch súvisiacich s učebnými osnovami a fyzických a digitálnych zdrojoch. V rámci viac ako 35-ročnej spolupráce s pedagógmi podporujeme vzdelávanie inšpirujúcim, aktívnym a efektívnym spôsobom. Naše riešenia umožňujú každému študentovi uspieť tým, že ho povzbudzujú, aby sa stal aktívnym, spolupracujúcim študentom, vybudoval si zručnosti pre budúce výzvy a vytvoril pozitívny prístup k učeniu.

LEGO a logo LEGO sú ochranné známky skupiny LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

Originál tohto textu je oficiálna, záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.
      
Táto tlačová správa obsahuje multimediálne informácie. Prečítajte si úplné vydanie TU
 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

14.02.2019 07:55

USMERNENIE č. 2

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
26.07.2018 20:20

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV O NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o...
30.01.2019 09:03

JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané.