Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Andrea Melcerová
01.04.2019 10:58

LES UKRYTÝ V KNIHE 2019 - Lesníci čítajú deťom

Spojenie lesa a kníh dali myšlienku kampani „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorý v tomto roku už deviaty krát vytvára priestor pre spoluprácu základných škôl, knižníc a lesných pedagógov. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí a učiť ich pozitívne vnímať prírodu a milovať lesy. V období od 1. apríla do 15. mája 2019 majú možnosť deti rôznych vekových kategórií navštíviť mestské alebo školské knižnice. V spolupráci s lesnými pedagógmi je pre malých návštevníkov pripravený zaujímavý program, kde nebude chýbať interaktívne čítanie z kníh o lese, rôzne zážitkové hry a súťaže s prírodovedným zameraním. Každoročnou súčasťou projektu LES UKRYTÝ V KNIHE je literárno - výtvarná súťaž o vytvorenie originálneho LESNÉHO KALENDÁRA.

Spojenie lesa a kníh dali myšlienku kampani „LES UKRYTÝ V KNIHE", ktorý v tomto roku už deviaty krát vytvára priestor pre spoluprácu základných škôl, knižníc a lesných pedagógov. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí a učiť ich pozitívne vnímať prírodu a milovať lesy – v zmysle posolstva tohtoročného Medzinárodného dňa lesov 2019 (21.3.), ktorý vyhlasuje FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo).

V období od 1. apríla do 15. mája 2019 majú možnosť deti rôznych vekových kategórií navštíviť mestské alebo školské knižnice, ktoré sa na základe každoročne vyhlasovanej „Výzvy" zapojili do projektu. V spolupráci s lesnými pedagógmi je pre malých návštevníkov pripravený zaujímavý program, kde nebude chýbať interaktívne čítanie z kníh o lese, rôzne zážitkové hry a súťaže s prírodovedným zameraním. Cieľom je vzbudiť u detí záujem o prírodu, podporiť environmentálne povedomie prostredníctvom kníh a upriamiť pozornosť na význam lesa pre spoločnosť. Projekt predstavuje knihu nielen ako zdroj informácií. Poukazuje aj na dlhú cestu knihy, ktorá vedie od zasadenia malého semienka stromu, cez storočnú výchovu lesa, po výrobu papiera, až kým sa kniha dostane do rúk svojich čitateľov.

Každoročnou súčasťou projektu Les ukrytý v knihe je literárno - výtvarná súťaž  o vytvorenie vlastnej knihy. V tomto roku majú žiaci – jednotlivci alebo školské kolektívy možnosť svojou nápaditosťou a vedomosťami vytvoriť originálny LESNÝ KALENDÁR. Témou súťaže je "LES vo všetkých jeho podobách".

Vytvorený LESNÝ KALENDÁR by mal byť jedinečným dielkom autora, kolektívu autorov. Povinnými náležitosťami zaslaného LESNÉHO KALENDÁRA sú NÁZOV, MIESTO A ROK VYDANIA a AUTOR a ILUSTRÁTOR dielka. Ďalej musí lesný kalendár obsahovať všetky svoje náležitosti – súpis dní, týždňov, mesiacov a kalendárnym postupom udalostí s motívom lesa. Kalendár by mal vystihovať autorovu predstavu lesa. Môže byť obohatený o prípadné pranostiky na určité obdobie súvisiace s prírodou alebo lesom, popisy lesa v jednotlivých mesiacoch alebo ročných obdobiach, práce v lese, vyznačené udalosti, ktoré sa spájajú s lesom. Kalendár môže obsahovať aj vlastné zážitky dopísané do konkrétnych dní alebo mesiacov a pod. Pri tvorbe môže autor alebo autori použiť rôzne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika a iné ), prírodný materiál (semienko, konárik a iné ), ako aj fotografia. Do súťaže sa majú možnosť zapojiť žiaci do 15 rokov a vyhodnotené budú diela v žiakov a kolektívov v dvoch kategóriách: mladší 1. stupeň ZŠ a starší žiaci 2 stupeň ZŠ. Víťazné práce budú odmenené peknými vecnými cenami. Základná škola, ktorá zašle najväčší počet originálnych lesných kalendárov získa sadu školských pomôcok s environmentálnym zameraním.

Odborná porota bude brať do úvahy celkový vzhľad daného diela ako aj obsahovú stránku – vlastnú pridanú hodnotu, výtvarnú originalitu a spracovanie LESNÉHO KALENDÁRA.

Lesné kalendáre majú možnosť autori zasielať do 31. mája 2019 na adresu vyhlasovateľa súťaže: Národné lesnícke centrum - ÚLPV Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen, v označenej zásielke „LES UKRYTÝ V KNIHE"

Slávnostné vyhodnotenie projektu, na ktorom budú odmenené najúspešnejšie knižnice, autori najoriginálnejších diel a najaktívnejší lesný pedagóg, sa uskutoční 21. júna 2019 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Kampaň pripravilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, lesníckymi inštitúciami a knižnicami.

Infomácie o projekte nájdete aj na http://www.lesnapedagogika.sk a sociálnych sieťach Lesná pedagogika.

Súvisiace články

25.05.2018 09:02

Prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ

Doplnenie príručky
25.01.2018 20:08

LEGO® Education Maker spúšťa nové činnosti pre školy

Pedagógovia môžu vyskúšať nové vzdelávacie činnosti LEGO® Education Maker pre vzdelávacích pracovníkov zdarma, naučiť sa tipy na založenie tvorivého priestoru vo svojich školách a navyše môžu zdieľať, ako sa ich triedam darí s ...
14.11.2018 09:00

Študenti nevedia rozlíšiť, ktorý účet im zarobí viac peňazí

Väčšina študentov nevie posúdiť, ktorý bankový účet je pre nich výhodnejší. Preto si peniaze z brigád, alebo od rodičov často ukladajú tam, kde im príliš veľké zhodnotenie neprinesú. Ukazuje to prieskum Poštovej banky zameraný ...