Späť na zoznam
Výzvy
Autor: ucn
30.01.2019 08:37

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0

Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl

Nadácia Pontis vyhlasuje výzvu na prihlasovanie do programu Generácia 3.0. Hľadá projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. 5 najlepších získa odbornú mentoringovú podporu v EDUakcelerátore v hodnote minimálne 10 000 €, ako aj ďalších 5- až 20-tisíc € na rozvoj svojho projektu.

Program je určený pre organizácie a školy, ktoré:

  • už realizujú svoje vzdelávacie projekty, a ktoré, v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie;
  • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
  • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Program Generácia 3.0 nahrádza po 2 roky udeľovanú Cenu Generácia 3.0, ktorou Nadácia Pontis oceňovala výnimočné vzdelávacie prístupy: „Po dvoch ročníkoch Ceny Generácia 3.0 sa nám ukázalo, že na to, aby sa dokázali vzdelávacie projekty šíriť, je potrebné poskytnúť im komplexnú pomoc a podporu viacerých oblastí. Školy a mimovládne organizácie sa totiž často boria napríklad s personálnymi problémami, nedostatkom financií alebo im chýba biznisový pohľad na ich projekt. Jednorazové ocenenie sme preto zmenili na ročný program, ktorého výstupom budú projekty pripravené na šírenie do ďalších škôl," objasňuje Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Na šírenie pripraví EDUakcelerátor

Kľúčovou aktivitou programu je EDUakcelerátor – intenzívny mentoringový program. Predchádzať mu bude 3-dňový EDUcamp, na ktorom Nadácia Pontis prepojí projekty s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby si stanovili plán pre rozvoj projektu. 5 najlepších dostane pozvanie do EDUakcelerátora, v ktorom získajú svojho osobného mentora a spoločne budú pracovať na tom, aby bol prístup pripravený na šírenie do ďalších škôl.

Pre účastníkov EDUakcelerátora je okrem toho pripravená aj sada školení a workshopov na mieru (z oblasti projektového manažmentu, merania dopadu, komunikácie, apod.), ktoré im pomôžu nadobudnúť potrebné zručnosti na rozvoj ich vzdelávacieho prístupu. Zároveň budú mať možnosť získať granty vo výške od 5 000 do 20 000 €, podľa individuálnych potrieb. Taktiež spolu s výskumníkmi vo vzdelávaní nastavia proces sledovania dopadu svojho projektu, ktorý budú následne priebežne vyhodnocovať.

„Nemyslím si, že by sme na niečo zmysluplné prišli bez akcelerátora. Potrebovali sme upratať. Otázky a pozitívne rýpanie nám pomohlo nazerať na veci inak. Keby nebol akcelerátor pohoreli by sme – nevedeli by sme, čo ďalej," uviedol Viktor Križo zo Základnej školy Dubová v Bratislave, jeden z účastníkov minuloročného EDUakcelerátora.


Prihlasovanie prebieha na stránke www.generacia30.sk do 15. februára 2019.

 

Súvisiace články

12.09.2019 11:37

Národný štipendijný program - štipendiá na štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

Vysokoškoláci, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa opäť môžu uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný a umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine ...
29.07.2019 09:13

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v zákl...
11.09.2017 16:39

EDULAB spúšťa inovatívny projekt environmentálnej výchovy, šancu zapojiť sa majú základné školy

Nezisková organizácia EDULAB dnes spustila registráciu nového projektu environmentálnej výchovy s názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Projekt je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy. Obsahovo je zameraný na prie...