Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
15.01.2020 10:49

Nadácia Pontis otvára výzvu pre projekty, ktoré prinášajú inovácie vo vzdelávaní

Nadácia Pontis hľadá osvedčené projekty mimovládnych organizácií a škôl, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. V rámci 3-mesačného mentoringového programu s názvom EDUakcelerátor získajú mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia ich projektu.

Program Generácia 3.0 vstupuje do tretieho ročníka. Opäť tak vyhľadáva vzdelávacie projekty, vďaka ktorým sa už dnes žiaci na slovenských školách učia moderne. „Vybraných 10 až 15 organizácií pozveme na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov zo vzdelávania a biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie," uvádza Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.. 

Po EDUcampe 5 organizácií postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. „Keďže štát reformy odkladá, ostáva pokúšať sa o zmenu zdola. V tomto kontexte vnímame ako kľúčovú úlohu občianskych organizácií, inovatívnych škôl či aktívnych učiteľov, prinášajúcich do zastaraného systému inovácie. Mnohí z nich však potrebujú pomoc v oblasti marketingu, fundraisingu či zefektívnenia chodu organizácie. Iba tak sa môžu šíriť do čo najviac škôl a zvyšovať svoj dopad," vysvetľuje N. Maur cieľ EDUakcelerátora, pri ktorom sa Nadácia Pontis inšpirovala úspešným formátom zo sveta startupov. 

Účasťou v EDUakcelerátore projekty získajú:

 • skúseného mentora, ktorý im pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie),
 • expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujú napredovať (minimálne dve konzultácie),
 • tri celodenné školenia zamerané na fundraising, komunikáciu a financovanie sociálnych inovácií
 • odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie),
 • finančný grant na podporu šírenia prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne do 15 000 eur,
 • napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov.

Hľadajú sa organizácie a školy, ktoré:

 • minimálne dva roky realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
 • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
 • majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy,
 • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy,
 • majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Prihlasovanie je otvorené do 11. februára 2020. Viac informácií, prihlasovací formulár ako aj všetky dôležité dátumy sú uvedené na stránke www.generacia30.sk.
 

www.generacia30.sk

Časový plán a dôležité dátumy
 

14. január – 11. február 2020
Prihlasovanie projektov do programu

29. február 2020
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu, Nadácia Pontis

1. marec – 19. marec 2020      
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

25. marec 2020
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

27. máj – 29. máj 2020
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

15. jún 2020
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2020 (10.9.  – 11.12.)
EDUakcelerátor

Apríl 2021
Záverečné podujatie Generácia 3.0

Súvisiace články

16.03.2018 09:38

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018.
10.05.2019 07:47

Rezort školstva podporí výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Sumu 47 250 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty v oblasti „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“.