Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
27.09.2017 08:24

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Grantový program dôvera

Cieľ: Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. 

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení 
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti 
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu 
 • Cieľové skupiny: 

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) 
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci)
 • Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

  Oprávnené územie: Slovensko

  Príspevok:     Celková suma určená na jedno kolo GP je 14.000 €

  Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1.000 €, minimálna je 100 € 

  Termín prijímania žiadostí: 14.september – 12.október 2017

  Viac informácií: http://www.nds.sk/images/attach-dokumenty/DOVERA_Grantov%C3%A9_podmienky_2-2017.pdf

  Súvisiace články

  12.09.2019 11:37

  Národný štipendijný program - štipendiá na štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

  Vysokoškoláci, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa opäť môžu uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný a umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine ...
  20.06.2019 16:19

  Goetheho inštitút opäť ponúka učiteľom nemčiny letný seminár

  "Činnostne zamerané vyučovanie“ - to je téma letného seminára, ktorý pre učiteľov nemeckého jazyka pripravil Goetheho inštitút v Bratislave. Uskutoční sa v termíne od 1. júla do 4. júla v priestoroch inštitútu.
  08.09.2017 11:07

  Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie a prevenciu detských úr...

  Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských...