Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
27.09.2017 08:24

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Grantový program dôvera

Cieľ: Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. 

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení 
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti 
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu 
 • Cieľové skupiny: 

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) 
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci)
 • Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

  Oprávnené územie: Slovensko

  Príspevok:     Celková suma určená na jedno kolo GP je 14.000 €

  Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1.000 €, minimálna je 100 € 

  Termín prijímania žiadostí: 14.september – 12.október 2017

  Viac informácií: http://www.nds.sk/images/attach-dokumenty/DOVERA_Grantov%C3%A9_podmienky_2-2017.pdf

  Súvisiace články

  13.02.2018 19:27

  Štartuje druhý ročník chemickej súťaže pre základné školy

  Presne 2. februára 2018, v rámci 6. národnej konferencie učiteľov chémie v Trnave, odštartoval druhý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom SKÚS POKUS – Chémia pod pokrievkou.
  28.05.2018 08:54

  Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality

  Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR.
  01.04.2019 10:58

  LES UKRYTÝ V KNIHE 2019 - Lesníci čítajú deťom

  Spojenie lesa a kníh dali myšlienku kampani „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorý v tomto roku už deviaty krát vytvára priestor pre spoluprácu základných škôl, knižníc a lesných pedagógov. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť ...