Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
07.10.2019 08:28

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a dlhodobých pobytov v Nemecku.

DAAD občanom Slovenskej republiky ponúka štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a vysokoškolákom aj štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle). Absolventi umeleckých vysokých škôl sa môžu uchádzať o študijné štipendiá v rôznych oblastiach.

V prípade schválenia žiadosti štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendiá závisí od typu pobytu, pre študentov je od 750 do 1 200 eur na mesiac, pre umelcov 850 eur na mesiac a pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov od 2 000 do 2 150 eur na mesiac).

Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú do 15.októbra (hudobníci), 31. októbra (umelci: herectvo) a 30. novembra (umelci: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film), na letný jazykový kurz do 1. decembra a na ostatné štipendiá DAAD do 15. novembra.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov - www.granty.saia.sk.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

04.02.2019 08:59

Usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.
29.10.2019 10:39

Envirofond podporí viac projektov zameraných na ochranu prírody

Až 200-tisícovú dotáciu môžu pri 5% spolufinancovaní získať tí žiadatelia, ktorí chystajú projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek. Stane sa tak vďaka schválenému rozšíreniu ...
16.09.2017 10:39

Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý...