Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
07.10.2019 08:28

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a dlhodobých pobytov v Nemecku.

DAAD občanom Slovenskej republiky ponúka štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a vysokoškolákom aj štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle). Absolventi umeleckých vysokých škôl sa môžu uchádzať o študijné štipendiá v rôznych oblastiach.

V prípade schválenia žiadosti štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendiá závisí od typu pobytu, pre študentov je od 750 do 1 200 eur na mesiac, pre umelcov 850 eur na mesiac a pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov od 2 000 do 2 150 eur na mesiac).

Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú do 15.októbra (hudobníci), 31. októbra (umelci: herectvo) a 30. novembra (umelci: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film), na letný jazykový kurz do 1. decembra a na ostatné štipendiá DAAD do 15. novembra.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov - www.granty.saia.sk.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.01.2018 17:00

Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ - neformálne vzdelávanie

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať prv...
13.02.2018 19:27

Štartuje druhý ročník chemickej súťaže pre základné školy

Presne 2. februára 2018, v rámci 6. národnej konferencie učiteľov chémie v Trnave, odštartoval druhý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom SKÚS POKUS – Chémia pod pokrievkou.
29.07.2019 09:13

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v zákl...