Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
10.01.2020 11:13

Podpora práce s mládežou v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výzvy sú zamerané na širokú škálu aktivít pre mládež a sú otvorené v rámci programov HLAS mladých, KOMUNITA mladých, PRIORITY mládežníckej politiky, SLUŽBY pre mladých a PODPORA mládežníckych organizácií.

Keďže je v roku 2020 na podporu práce s mládežou k dispozícii o 1 400 000 eur viac ako v predchádzajúcom roku, okrem tradičnej každoročnej podpory systematickej práce s mládežou, krajských rád mládeže, informačných centier mládeže, dobrovoľníckych centier  a strešných organizácií v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníctva vyhlásilo tento rok ministerstvo aj výzvy zamerané na podporu nových aktivít výrazne prispievajúcich k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže.

Spomedzi oprávnených aktivít v rámci programu PRIORITY možno spomenúť podporu pohybových a športových aktivít zameraných na prevenciu a podporu fyzického a duševného zdravia mladých ľudí.

V rámci programu PRIORITY bola zároveň po prvýkrát vyhlásená samostatná výzva určená pre centrá voľného času. Oprávnenými sú v nej aktivity, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného trávenia voľného času mládeže vrátane rozvoja ich prierezových zručností a aktivity pôsobiace preventívne proti radikalizácii mládeže.

Okrem prevencie chce ministerstvo v tomto roku podporiť aj intervenčné projekty v rámci práce s mládežou, preto v rámci programu SLUŽBY pre mladých sú v roku 2020 opravenými aj aktivity na podporu liniek pomoci  mladým ľuďom v ťažkostiach a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.

Ministerstvo si uvedomuje aj dôležitosť práce s mládežou na lokálnej úrovni, preto v rámci programu KOMUNITA podporí tvorbu strategických dokumentov na miestnej úrovni pre oblasť mládeže vrátane podpory pracovnej pozície koordinátora práce s mládežou, ako aj  implementáciu týchto strategických dokumentov.

Bližšie informácie, ako aj samotné výzvy, je možné nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/ a https://www.iuventa.sk/sk/granty/Vyzvy-a-formulare.alej.

 

Žiadosti je možné podávať do 17. februára alebo 28. februára podľa typu výzvy.

Zdroj:minedu

Súvisiace články

30.08.2017 11:59

Fond na podporu vzdelávania

Študenti vysokých škôl môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2017/2018.
01.04.2019 10:58

LES UKRYTÝ V KNIHE 2019 - Lesníci čítajú deťom

Spojenie lesa a kníh dali myšlienku kampani „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorý v tomto roku už deviaty krát vytvára priestor pre spoluprácu základných škôl, knižníc a lesných pedagógov. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť ...
22.12.2018 18:56

Výzva na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola p...