Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
18.01.2018 07:25

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvom vedy a techniky ČĽR o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja z roku 2017 v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a ČĽR.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky":

 

 • Materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie,
 • IKT.
 • Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky    2018 – 2021.

  Podrobné informácie o vyhlásenej výzve jsú zverejnené na stránke www.apvv.sk.

  V systéme bude možné podávať žiadosti od 29. januára 2018.

  Dátum ukončenia výzvy je 30. marec 2018.

  Zdroj: minedu

  Súvisiace články

  04.02.2019 08:59

  Usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.
  utorok 05:00

  1000 eur od Raiffeisen banky na aktivity pre deti. Zapojte sa aj vy

  Školský rok 2019/2020 bol v mnohých ohľadoch iný. Preveril flexibilitu a vytrvalosť pedagógov, rodičov, ale aj detí. Ukázal nám nedostatky, ale čo je lepšie – aj naše silné stránky. Čo mu však celé mesiace chýbalo, boli organiz...
  28.05.2018 08:54

  Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality

  Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR.