Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
18.04.2018 19:05

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a izraelských organizácií

Informačné systémy v zdravotníctve, vesmírny výskum či „smart“ automobily. To všetko sú spoločné projekty, na ktoré môžu získať slovenské a izraelské organizácie príspevok v rámci najnovšej výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).

APVV vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Štáte Izrael na roky 2018 – 2020. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke www.apvv.sk.

Dátum ukončenia výzvy je 18. jún 2018

Verejná výzva SK-IL-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky":

1. Informačné systémy a IKT – v zdravotníctve, kyber bezpečnosť,

2. Komunikačné systémy – chytré autá, vesmírny výskum, navigačné systémy.

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

APVV vyhlásila túto výzvu na základe dohody medzi Izraelom a ČSFR z roku 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu z mája 2017. 

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

19.05.2020 10:10

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády

Školské kolá Geografickej olympiády kategórie Z sa už niekoľko rokov organizujú dištančnou formou. Slovenská komisia Geografickej olympiády vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochranou pred koronavírusom rozšírila tento školský rok...
30.01.2018 17:07

Výtvarná súťaž v Dolnom Kubíne priblíži vnímanie vesmíru očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v tomto roku vyhlásila v poradí 33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do jej regionálneho kola, ktoré organizuje Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne,...
27.09.2017 08:24

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Grantový program dôvera