Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
28.03.2018 08:21

Podpora tých, ktorí sa chcú vzdelávať

Nie každý študent má to šťastie, že môže bezstarostne chodiť do školy a jeho jedinou úlohou je učiť sa. Mladí ľudia, ktorí nemajú ideálne sociálne alebo rodinné zázemie sa musia neraz uskromniť, aby mohli zložiť maturitné skúšky či získať vysokoškolský titul. Práve im sa snaží pomáhať organizácia Úsmev ako dar, v rámci programu Vzdelávaním k úspechu rozdala tento rok 67 štipendií.

Pre mladých ľudí z detských domovov je vzdelanie základným predpokladom, aby sa dokázali presadiť na trhu práce a vedeli sa o seba lepšie postarať. Práve preto organizácia Úsmev ako dar realizuje už 11 rokov program Vzdelávaním k úspechu, v rámci ktorého poskytuje štipendiá nielen domovákom, ale aj deťom z náhradných a sociálne slabších rodín.

,,Príspevky im pomáhajú pokrývať rôzne náklady, ktoré sú spojené so štúdiom, môžu ich využiť napríklad na nákup finančne náročnejších školských potrieb. Uvedomujeme si, že každá pomoc sa počíta a môže byť zároveň motiváciou a povzbudením, aby študenti na sebe pracovali a napredovali. Práve takým podávame pomocnú ruku," hovorí Mária Soboličová, manažérka produkčného oddelenia Úsmevu ako dar.  

Úsmev ako dar podporil tento rok formou štipendií 67 študentov

Príspevky na vzdelanie udelila organizácia 67 študentom z celého Slovenska.

,,Som vďačná, že vďaka štipendiu mám možnosť dostať sa k literatúre, ktorá by inak pre mňa nebola dostupná. Knihy sú pre mňa drahé, ale mám ich rada a je super, že si môžem kúpiť tie odborné," rozpráva Adriana (23), študentka 3. ročníka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

,,Ďakujem, že vďaka podpore zo štipendia sa môžem naplno venovať škole a nemusím riešiť existenčné problémy," dodáva Ernest (23), ktorý študuje na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach.

 

Riaditeľka kancelárie riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Jana Lukáčová

 

Študentov prišiel podporiť aj generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne a člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Peter Krutil

 

V rámci programu Vzdelávaním k úspechu získalo štipendiá už vyše 500 študentov, čo sa Úsmevu ako dar podarilo vďaka dlhodobému partnerstvu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá tento rok prispela sumou 20 000 eur.

,,Tešíme sa, že stále viac mladých ľudí z detských domov si uvedomuje, že vzdelanie sú základy, na ktorých staviame budúcnosť. Držíme im palce, aby štúdium, ktoré začali, aj úspešne ukončili a našli dobré uplatnenie svojich vedomostí, zručností a talentov. Veríme, že aj my im môžeme na tejto ceste pomôcť," uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Štipendiá odovzdali (zľava) predseda Úsmevu ako dar Jozef Mikloško, riaditeľka kancelárie riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Jana Lukáčová a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter

Každý človek má nejaký talent, je dôležité, aby ho objavil

V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pripravila v marci organizácia Úsmev ako dar aj školenie ,,Ako odomknúť vlastný potenciál", bola to jedna zo vzdelávacích a rozvojových aktivít v rámci projektu Domováci domovákom. Ich cieľom je, aby deti z detských domovov boli čo najlepšie pripravené na život a boli si vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť.

K tomu prispelo stretnutie s koučom a bývalým Prezidentom pre Európu spoločnosti Microsoft Janom Mühlfeitom a so spoluzakladateľkou a lektorkou Odomykania detského potenciálu Kateřinou Novotnou. ,,Chceli sme na školení ukázať, že každý človek má nejaký talent a môže v živote robiť niečo, čo ho baví a napĺňa. Zamerali sme sa tiež na prácu s naším vnútrom. Pre mladých vyrastajúcich v detských domovoch je veľmi dôležité, aby dokázali pracovať aj s vlastnou mysľou, mentálnou odolnosťou a všetkými prekážkami, ktoré im život pripravil, či ešte len prichystá," povedal Jan Mühlfeit. ,,Pre nás sú tieto semináre výnimočné, lebo možnosť pracovať práve s ľuďmi z detských domovov je aj pre nás škola života. Nemyslíme si, že by sa mali až tak zle z existenčného hľadiska, ale žiaľ, často sa stretávajú s tým, že ich spoločnosť ľutuje a oni potom majú skreslený pocit, že sú menejcenní. A to nie je pravda. My ich preto chceme povzbudiť, aby zdokonaľovali svoje schopnosti a aj vďaka tomu si mohli plniť svoje sny," doplnila Kateřina Novotná.

Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

Galéria

Súvisiace články

23.04.2019 08:29

Tento týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

Do štvrtka 25. apríla 2019 je ešte možné podávať žiadosti o poskytnutie Štipendia Martina Filka. V rámci tohto grantového programu pre posilnenie analytických kapacít ponúka možné pozície študentom najlepších svetových univerz...
30.03.2020 11:52

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
08.04.2018 09:47

Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podporí aj v tomto roku projekty na rekonštrukciu, dostavbu a výstavbu školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy de...