Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
08.11.2017 15:17

POZVÁNKA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší

Termín a miesto konania:

28. november 2017 (utorok), Žilina o 13:00 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

PROGRAM
12:30 – 13:00 Registrácia
13:00 – 13:15 Činnosť Informačno – poradenského centra pre EŠIF ŽSK
13:15 – 13:45 Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení žiadatelia,...)
13:45 – 14:15 Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
14:15 – 14:45 Merateľné ukazovatele
14:45 – 15:05 Prestávka
15:05 – 16:00 Diskusia
16:00 Záver seminára

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

Súvisiace články

19.10.2017 14:22

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO
27.09.2017 08:24

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Grantový program dôvera
16.09.2017 10:39

Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý...