Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
26.01.2018 19:00

Pracovné príležitosti a uplatnenie vo firmách

Stredoškoláci hľadajú prácu a firmy ponúkajú zamestnanie. Jobfair je miestom, kde by sa mali stretnúť.

Dobrá práca u dobrého zamestnávateľa je snom mnohých stredoškolákov, ktorí čo nevidieť skončia školu. Aby nezostal len snom, mali by sa zorientovať na trhu práce a správne si vybrať. Mali by vedieť, aká je pracovná ponuka v ich meste, alebo oblasti, kde chcú pracovať. Všetko môžu zistiť na podujatí Kam po strednej. Ide o špeciálny jobfair, určený žiakom končiacich ročníkov stredných škôl. Prinesie informácie potrebné pri správnom výbere zamestnania a spojí stredoškolákov so zamestnávateľmi.  

Diskusie pri okrúhlych stoloch

Pre študentov sú pripravené aktivity, počas ktorých sa dozvedia všetko potrebné priamo od zamestnávateľov. Zástupcovia firiem budú v diskusiách pri okrúhlych stoloch hovoriť so študentmi o praktických veciach, akými sú aktuálne pracovné príležitosti v jednotlivých mestách, kritériá na prijatie a mzda. Môžu sa spýtať na podrobnosti o zamestnaní a na konkrétne pracovné podmienky.

Zamestnávatelia majú veľa užitočných informácií aj pre študentov, ktorí zatiaľ nehľadajú prácu na plný úväzok, ale chystajú sa na vysokú školu. Práve ich zaujíma, v akých firmách sa zvyčajne vysokoškolskí absolventi zamestnávajú, aká je v reálnej praxi perspektíva odboru, nad ktorým uvažujú i aké je finančné ohodnotenie. Študenti sa pýtajú, aké sú možnosti ich uplatnenia v podnikoch popri štúdiu. Zamestnávatelia často ponúkajú obľúbené odborné stáže aj brigády a prácu na čiastočný úväzok, aby si mladí ľudia na školách privyrobili. 

Jobfair pre stredoškolákov je zostavený ako dvojvýstava Kam po strednej a Kam po vysokej. „Rozhodli sme sa spojiť obe výstavy, lebo žiaci končiacich ročníkov hľadajú dobrého zamestnávateľa, alebo  vyberajú kvalitnú vysokú školu. Preto na dvojvýstave predstavujeme aj firmy, ktoré hľadajú zamestnancov aj vysoké školy. Veríme, že naše podujatia v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach pomôžu študentom uplatniť sa v kvalitných podnikoch. Či už po strednej škole, počas štúdia, alebo po skončení vysokej", vysvetľuje zámer roadshow Igor Holéczy, z Národného kariérneho centra.

 

Súvisiace články

10.01.2019 08:10

Do konca januára je možné podávať žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predk...
29.11.2019 11:09

Implementácia modelu CAF v Štátnom pedagogickom ústave

Štátny pedagogický ústav v novembri úspešne ukončil prvé dve fázy realizácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy s názvom „Implementácia modelu CAF v ŠPÚ“. Prvú fázu tvor...
09.05.2018 09:49

Školy môžu opäť súťažiť so svojimi eTwinningovými projektmi

Už v poradí 13. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku vyhlásila NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Záštitu nad súťažou prevzala rektorka tejto univerzity ...