Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
02.09.2019 22:10

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Výzvu vrátane príloh nájdete na tomto linku: https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

K výzve organizuje rezort školstva dňa 9.9.2019  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov.

Všetky potrebné informácie o informačnom seminári nájdete na : https://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-/

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

07.10.2019 08:28

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a d...
15.03.2019 08:02

Koniec výzvy!

21.05.2019 09:38

Informácia o plánovanom vyhlásení posledného hodnotiaceho kola vo výzve OP ĽZ

"Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu"