Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
06.08.2019 15:59

Rezort školstva pošle školám na odstránenie stavebných bariér takmer 150 000 eur

Na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok 17 školám z celého Slovenska. Tie uspeli so svojimi rozvojovými projektmi vo výzve zameranej na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.

V tomto roku zaslali školy 23 projektov s celkovou požiadavkou na 201 541 eur. Z nich jeden projekt bol vyradený, keďže nesplnil podmienky výzvy. Zo zvyšných žiadostí odborná komisia vybrala 17 projektov v celkovej sume 149 512 eur.

Školy na ich realizáciu získajú sumy v rozpätí od 1 500 do 10 000 eur.

Projekty musia byť zrealizované do 15. decembra 2021.

Zoznam úspešných žiadateľov v rámci tejto výzvy nájdete na stránke ministerstva.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

08.11.2017 15:21

POZVÁNKA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k vý...
19.10.2018 10:39

Aktualizácia príručky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie aktualizovalo Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1...
14.11.2018 09:00

Študenti nevedia rozlíšiť, ktorý účet im zarobí viac peňazí

Väčšina študentov nevie posúdiť, ktorý bankový účet je pre nich výhodnejší. Preto si peniaze z brigád, alebo od rodičov často ukladajú tam, kde im príliš veľké zhodnotenie neprinesú. Ukazuje to prieskum Poštovej banky zameraný ...