Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
06.08.2019 15:59

Rezort školstva pošle školám na odstránenie stavebných bariér takmer 150 000 eur

Na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok 17 školám z celého Slovenska. Tie uspeli so svojimi rozvojovými projektmi vo výzve zameranej na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.

V tomto roku zaslali školy 23 projektov s celkovou požiadavkou na 201 541 eur. Z nich jeden projekt bol vyradený, keďže nesplnil podmienky výzvy. Zo zvyšných žiadostí odborná komisia vybrala 17 projektov v celkovej sume 149 512 eur.

Školy na ich realizáciu získajú sumy v rozpätí od 1 500 do 10 000 eur.

Projekty musia byť zrealizované do 15. decembra 2021.

Zoznam úspešných žiadateľov v rámci tejto výzvy nájdete na stránke ministerstva.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

28.03.2018 08:21

Podpora tých, ktorí sa chcú vzdelávať

Nie každý študent má to šťastie, že môže bezstarostne chodiť do školy a jeho jedinou úlohou je učiť sa. Mladí ľudia, ktorí nemajú ideálne sociálne alebo rodinné zázemie sa musia neraz uskromniť, aby mohli zložiť maturitné skúšk...
30.03.2020 11:52

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5

Informácia o predĺžení dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 5 výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
13.04.2018 14:21

Zapojte sa do 3. (posledného) ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)!

Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizujú pre všetky stredné školy program EPAS.