Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
06.08.2019 15:59

Rezort školstva pošle školám na odstránenie stavebných bariér takmer 150 000 eur

Na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok 17 školám z celého Slovenska. Tie uspeli so svojimi rozvojovými projektmi vo výzve zameranej na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.

V tomto roku zaslali školy 23 projektov s celkovou požiadavkou na 201 541 eur. Z nich jeden projekt bol vyradený, keďže nesplnil podmienky výzvy. Zo zvyšných žiadostí odborná komisia vybrala 17 projektov v celkovej sume 149 512 eur.

Školy na ich realizáciu získajú sumy v rozpätí od 1 500 do 10 000 eur.

Projekty musia byť zrealizované do 15. decembra 2021.

Zoznam úspešných žiadateľov v rámci tejto výzvy nájdete na stránke ministerstva.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

22.05.2018 13:10

Záujemcovia sa môžu uchádzať o pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky

V zmysle prísľubu ministerky školstva Martiny Lubyovej bolo v týchto dňoch vyhlásené vonkajšie výberové konanie na pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP).
15.03.2019 07:06

Informačný seminár - „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle prezentácie z informačného semi...
10.01.2019 10:03

Informačný seminár

seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02