Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
18.09.2020 11:15

Rezort školstva predstaví projekt profesijného rozvoja učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, pripravuje predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktoré sa uskutoční 29. septembra 2020 dopoludnia, v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, Bratislava.

Hlavným cieľom národného projektu TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len „školách") v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Na stretnutie sú pozvaní zástupcovia štátnych, verejných a neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike vzdelávania. Počas prezentácie bude predstavený projekt, ako aj možnosti zapojenia sa externých expertov do jeho aktivít.

Projektový tím národného projektu TEACHERS a jeho odborní garanti budú hovoriť o zámeroch, ako aj o predpokladaných výstupoch, vrátane pilotného overovania opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 na školách.

Projekt má tri odborné podaktivity:

  • Revízia a inovácia profesijných štandardov (MPC)
  • Podpora zavádzania a realizácie zmien v školách a školských zariadeniach na báze transferu inovácií a najlepších medzinárodných a domácich skúseností (MPC)
  • Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách (ŠPÚ)
  • Na záver prezentácie projektu je plánovaná diskusia s pozvanými zástupcami.

Účastníci budú mať možnosť voľby osobnej účasti na predstavení projektu alebo online pripojenia.

Mgr. Danica Hullová, projektová manažérka NP TEACHERS, danica.hullova@mpc-edu.sk,  0918 364 665

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

17.05.2019 08:51

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizont Európa, ďalšom výskumnom a inov...
01.10.2018 18:57

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ po novom aj so vzorovým projektom pre žia...

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako spros...