Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
31.07.2019 09:05

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov určenú vysokým školám „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov". Táto výzva je zameraná na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Výzva je určená pre verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prostredníctvom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu sa môžu vysoké školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže.  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. eur (z toho 13,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur pre viac rozvinutý región). Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 500 000 eur. Aktivity projektu sa musia realizovať minimálne 18 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.

Vysoké školy môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 30. septembra 2019, kedy je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola. Viac informácií o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" a o ďalších hodnotiacich kolách nájdete na webovom sídle ministerstva školstva.

K výzve sa uskutoční informačný seminár 5. augusta 2019 (pondelok) o 13:00 hod vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.09.2017 10:39

Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý...
26.01.2018 19:00

Pracovné príležitosti a uplatnenie vo firmách

Stredoškoláci hľadajú prácu a firmy ponúkajú zamestnanie. Jobfair je miestom, kde by sa mali stretnúť.
24.04.2018 09:26

Nadácia SPP spustila nový grantový program SPPravmeTo

Slovenský plynárenský priemysel a Nadácia SPP spustili nový grantový program SPPravmeTo. Školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby, neziskové organizácie, ale aj mestá či obce môžu pred...