Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
14.10.2019 10:45

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Snahou rezortu školstva je aj touto cestou pomôcť potenciálnym žiadateľom o NFP, aby pri vytváraní projektov mali dostatočné a čo najviac dostupné informácie a podklady pre vypracovanie úspešnej žiadosti o NFP. Vzor má odporúčací charakter, pričom žiadateľ bude pri príprave projektu postupovať v súlade s výzvou a jej prílohami. Súčasťou metodickej pomôcky je aj vzor rozpočtu projektu s konkrétnymi inštrukciami.

Metodická pomôcka k ŽoNFP spolu so všetkými dôležitými informáciami o výzve je zverejnená na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/.

Ministerstvo školstva v snahe zabezpečiť transparentné a dostupné informácie pre čo najširší počet možných žiadateľov pristúpilo aj k zavedeniu živého vysielania informačného seminára k predmetnej výzve. Záznam z online prenosu je zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúži všetkým potenciálnym žiadateľom. V prípade záujmu o záznam, je potrebné vyplniť prihlasovací formulár TU a následne bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu. Pre všetkých žiadateľov sú zároveň na stránke minedu.sk zverejnené aj prezentácie k informačnému semináru.

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

04.07.2018 21:28

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

Mladí vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN.
05.03.2018 14:42

Neziskové organizácie môžu získať grant na arteterapiu a animoterapiu

Neziskové organizácie a inštitúcie, ktoré sa starajú o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí, môžu získať grantový príspevok na realizáciu svojich špeciálnych projektov arteterapie a animoterapie. Nadácia VÚB má na tento účel...
02.01.2018 14:32

ĎALŠIE KOLO NA PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O NFP A INFOSEMINÁRE k výzve „V základnej škole úspešnejší“

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje otvára 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší.