Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
14.10.2019 10:45

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Snahou rezortu školstva je aj touto cestou pomôcť potenciálnym žiadateľom o NFP, aby pri vytváraní projektov mali dostatočné a čo najviac dostupné informácie a podklady pre vypracovanie úspešnej žiadosti o NFP. Vzor má odporúčací charakter, pričom žiadateľ bude pri príprave projektu postupovať v súlade s výzvou a jej prílohami. Súčasťou metodickej pomôcky je aj vzor rozpočtu projektu s konkrétnymi inštrukciami.

Metodická pomôcka k ŽoNFP spolu so všetkými dôležitými informáciami o výzve je zverejnená na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/.

Ministerstvo školstva v snahe zabezpečiť transparentné a dostupné informácie pre čo najširší počet možných žiadateľov pristúpilo aj k zavedeniu živého vysielania informačného seminára k predmetnej výzve. Záznam z online prenosu je zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúži všetkým potenciálnym žiadateľom. V prípade záujmu o záznam, je potrebné vyplniť prihlasovací formulár TU a následne bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu. Pre všetkých žiadateľov sú zároveň na stránke minedu.sk zverejnené aj prezentácie k informačnému semináru.

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

26.09.2017 22:10

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO
07.10.2019 08:28

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a d...
19.01.2018 13:45

Cena Generácia 3.0

Školy, učitelia či neziskové organizácie, ktoré sa snažia učiť deti moderne, môžu prihlásiť svoj vzdelávací prístup na Cenu Generácia 3.0. Víťazi získajú finančný grant, nefinančnú podporu zo strany vybraných odborníkov a možno...