Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
21.01.2018 14:06

RoadShow pre stredoškolákov

Učitelia dobre vedia, že úspešné pracovné uplatnenie v živote sa začína správnym rozhodnutím na prahu dospelosti. Na najčastejšiu otázku končiacich stredoškolákov „Kam po strednej“ a „Kam na vysokú“ odpovedá prezentačná dvojvýstava v piatich krajských mestách.

Stredoškoláci v poslednom ročníku riešia zásadnú otázku svojej budúcnosti. Rozhodujú sa o práci, ktorej sa chcú v živote venovať. Je najvyšší čas, aby si urobili dobrý prehľad o firmách, kde by sa mohli po skončení školy zamestnať, alebo o vysokých školách, na ktorých by mohli pokračovať v štúdiu.

Vďaka Národnému kariérnemu centru, ktoré organizuje špeciálny jobfair pre stredoškolákov, sa budú môcť zorientovať ľahšie. Moderná prezentačná dvojvýstava Kam po strednej a Kam na vysokú predstaví pracovné aj študijné možnosti, ktoré majú po ukončení strednej školy.

„Veľa mladých ľudí je stále nerozhodnutých a zvažuje, či uprednostniť zamestnanie, alebo ďalej študovať. Niektorí zisťujú, či sa dá zvládnuť aj práca aj štúdium. Preto na výstave predstavujeme aj zamestnávateľov aj vysoké školy. Študenti učebných aj študijných odborov tak dostanú pod jednou strechou z prvej ruky konkrétne informácie, ktoré ich zaujímajú a veríme, že práve to im pomôže dobre sa rozhodnúť ", hovorí Igor Holéczy, z Národného kariérneho centra.

Aby sa k užitočným informáciám dostalo čo najviac mladých ľudí a nemuseli pritom cestovať na druhý koniec krajiny, podujatie je pripravené ako roadshow. Jobfair putuje po západnom, strednom aj východnom Slovensku a koná sa v šiestich krajských mestách – v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.  

V každom meste budú rôzni vystavovatelia, pretože každý región je iný. Celkovo stredoškolský jobfair predstaví desiatky firiem, zamestnávateľov z celého Slovenska a v každom meste odprezentuje okolo dvadsať až tridsať vysokých škôl. Špeciálne postavenie má Banská Bystrica, kde sa uskutoční len výstava  Kam na vysokú, ale zúčastní sa na nej takmer tridsať slovenských a zahraničných vysokých škôl. 

Užitočné informácie pre študentov i výchovných poradcov
 

RoadShow „Kam po strednej" a „Kam na vysokú" sa koná na prelome januára a februára, v období posielania prihlášok na vysoké školy. Študenti sa intenzívne zaujímajú aj o budúce zamestnanie. Je to čas, kedy sú veľmi vyťažení výchovní poradcovia na stredných školách. Potrebujú aktuálne informácie, aby vedeli svojich žiakov kvalifikovane usmerniť. Na výstave sa v diskusii môžu stretnúť s kolegami, odborníkmi so Združenia pre rozvoj kariérového poradenstva a vymeniť si profesionálne skúsenosti a poznatky, ktoré získali pri práci s končiacimi študentmi stredných škôl. 

Pracovné príležitosti i uplatnenie vo firmách po ukončení vysokej školy

Základným konceptom dvojvýstavy je prepojenie zamestnávateľov a vysokých škôl. Ich zástupcovia budú v diskusiách pri okrúhlych stoloch hovoriť so študentmi o praktických veciach. Stredoškoláci sa dozvedia, aké sú aktuálne pracovné príležitosti v jednotlivých mestách, o kritériách zamestnávateľov na prijatie, či o pracovných podmienkach a mzdách.
Záujemci o vysokoškolské štúdium sa môžu upriamiť na to, v akých firmách sa zvyčajne absolventi zamestnávajú, aká je v reálnej praxi perspektíva odboru, nad ktorým uvažujú i aké je finančné ohodnotenie. Študenti hľadajú informácie aj o uplatnení v podnikoch už počas štúdia ako stážisti, alebo aj formou brigád, aby si privyrobili. 

Finančné náklady na štúdium a práca popri škole

Výška nákladov na štúdium na vysokej škole je tiež jedným kritérií, ktoré zaváži pri rozhodovaní. Miro Koleník z Národného kariérneho centra vysvetľuje zámer organizátorov: „Na našej výstave získajú aj o tomto konkrétnu  predstavu. Napríklad študenti sa dozvedia od zástupcu vysokej školy, že týždňový rozvrh štúdia je zvyčajne zostavený do 3 dní a teda 2 dni môže študent pracovať. Zároveň majú možnosť prediskutovať rôzne pracovné ponuky zamestnávateľov aj s údajmi o výške zárobku. Stredoškoláci si obe informácie spoja a priamo na mieste vedia zhodnotiť, že napríklad do dvoch týždňov od nástupu na štúdium si môžu nájsť prácu, zarobiť toľko a toľko mesačne, takže si pokryjú náklady na ubytovanie a život na internáte. Teší nás, že na jednom mieste poskytujeme takéto praktické informácie, pretože môžu pomôcť aj študentom so sociálne slabších rodín, ktorí váhajú, lebo nevedia, či si môžu štúdium na vysokej škole dovoliť."

Praktické aktivity pre študentov 

Výstava predstaví nielen úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy so zaujímavými a perspektívnymi študijnými odbormi, ale študentom ukáže, ako pripraviť životopis a zvládnuť prijímací pohovor. Môžu absolvovať aj individuálne kariérne poradenstvo, aby sa ľahšie zorientovali v ponukách práce a spravia si prehľad o ďalšom štúdiu. S profesionálnou pomocou sa kvalifikovane rozhodnú, či študovať, alebo pracovať a ujasnia si, ako vyberať budúcu profesiu, vysokú školu, či zamestnávateľa. 

Organizátori roadshow z Národného kariérneho centra veria, že vďaka podujatiam v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach bude odpoveď na otázku „Kam po strednej" a „Kam na vysokú" zodpovedaná na jednotku. 

 

 

Trasa roadshow pre stredoškolákov:
  • Trnava - utorok 30.1.2018, Mestská športová hala
  • Nitra - streda 31.1.2018, PKO Nitra (Park kultúry a oddychu)
  • Žilina - štvrtok 1.2.2018, Hotel Slovakia
  • Banská Bystrica - utorok 6.2.2018, Gymnázium Andreja Sládkoviča
  • Prešov - streda 7.2.2018, Dom kultúry
  • Košice - štvrtok  8.2.2018, Dom Techniky

Dôležité linky:

Bližšie informácie o vysokých školách nájdete na www.kamnavysoku.sk
Bližšie informácie o zamestnávateľoch nájdete na www.kampostrednej.sk

Organizátor podujatia je Národné kariérne centrum: www.narodnekariernecentrum.sk


 

Galéria

Súvisiace články

29.04.2018 11:23

Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

Eko je IN! Všetci inovátori a startupisti, pozor! Ak máte rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu môžete sa aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdete spôsob, ako svoju myšlienku posunúť...
25.05.2018 09:12

Fond na podporu vzdelávania

Termín predkladania žiadostí sa blíži.
19.07.2018 21:34

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur

Spolu 30 projektov škôl z celého Slovenska získalo od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok v rámci rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2018.