Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
13.02.2018 19:27

Štartuje druhý ročník chemickej súťaže pre základné školy

Presne 2. februára 2018, v rámci 6. národnej konferencie učiteľov chémie v Trnave, odštartoval druhý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom SKÚS POKUS – Chémia pod pokrievkou.

Do súťaže sa tak aj v tomto školskom roku môžu prihlásiť žiaci druhého stupňa základných škôl a tiež príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

_________

Stačí skúsiť pokus s bežnými surovinami, natočiť ho na video a poslať ho do 8. apríla 2018 organizátorovi súťaže.

_________

Koncept celkom novej súťaže je výsledkom spolupráce troch subjektov – učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a Združenia učiteľov chémie. Súťaž svojím menom aj tento rok zastrešil bývalý predseda Slovenskej akadémie vied a jedna z najväčších vedeckých kapacít na Slovensku prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Odborným garantom a predsedom poroty je predsedníčka Združenia učiteľov chémie RNDr. Helena Vicenová, ktorá je odbornej verejnosti známa aj ako autorka učebníc a cvičebníc chémie pre základné školy a príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom. 

„Cieľom súťaže SKÚS POKUS 2 je popularizácia prírodných vied na čele s chémiou medzi staršími žiakmi, s ktorou sa môžu stretávať všade okolo nás. Školám sme sa snažili ponúknuť čo najzábavnejšiu formu súťaže, aby sa žiaci mohli naučiť niečo nové a mali radosť z objavovania. Súčasne však bolo dôležité nájsť spôsob, ktorým by sme oslovili mladých. V minulom roku sa nám potvrdilo, že tínedžerom je forma sebaprezentácie cez zábavné videá veľmi blízka, o čom svedčila úroveň natočených príspevkov," povedala pri vyhlásení súťaže JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA. 

O súťaži

Súťaž SKÚS POKUS 2 má dve časti.

Prvou úlohou žiakov je s pomocou učiteľa vytvoriť súťažný tím, ktorý pozostáva z dvoch až ôsmich členov. Druhou je vymyslieť a aj zrealizovať chemický pokus s bežne dostupnými surovinami.

Učiteľ samotný pokus nevykonáva, je „len" jeho mentorom. Žiaci následne natočia pokus a video pošlú do 8. apríla 2018 organizátorovi súťaže.

Videozáznam zhodnotí odborná komisia zložená z vedeckých a pedagogických elít Slovenska, pričom v rámci hodnotenia sa bude prihliadať nielen na odbornú úroveň pokusu, ale aj jeho kreatívne spracovanie.

V druhej časti sprístupní organizátor súťaže najlepšie videá na stránke www.expolpedagogika.sk, kde bude mať verejnosť možnosť hlasovať a vybrať tri najatraktívnejšie súťažné príspevky.

Dôležité termíny

Začiatok súťaže

2. február 2018

Ukončenie posielania príspevkov

8. apríl 2018

Uverejnenie súťažných príspevkov

23. apríl – 14. máj 2018

Vyhodnotenie súťaže

koniec mája 2018

 

Benefity pre žiakov aj školy

Nová chemická súťaž má zámer naučiť žiakov vnímať chémiu ako súčasť bežného života, keď žiaci majú možnosť nielen získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy či pracovať v tíme. Nie sú to však len hodnotné ceny, o ktoré budú tímy bojovať. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa okrem cien rozhodlo odmeniť každú školu, ktorá svojich žiakov zapojí do súťaže, aj špeciálnym darčekom – zľavou 50 % na nákup Cvičebníc chémie z učebnicového nakladateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa navyše samostatnú cenu.

____________

Výhercovia sa koncom mája 2018 zúčastnia slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré sa bude konať v gala sále generálneho partnera súťaže – spoločnosti Slovnaft. 

___________

Dodajme, že do prvého ročníka súťaže žiaci v minulom roku prihlásili spolu až 200 videí, v ktorých sa predstavilo takmer 800 žiakov a ich pedagógov.

Viac informácií o súťaži spolu s prihláškou nájdu učitelia a žiaci na stránke.

Návod, ako na to, prináša súťažiacim video, ktoré malo premiéru na 6. národnej konferencii učiteľov chémie v Trnave:
 
Pozrite si video tu

 

Súvisiace články

21.08.2019 10:28

Na študentské pôžičky pôjde v akademickom roku 2019/2020 o 500 000 eur viac

Zvýšenie maximálnej výšky pôžičky i celkovej sumy vyčlenenej pre vysokoškolákov. To sú hlavné zmeny v poskytovaní pôžičiek pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania (FnPV) v akademickom roku 2019/2020. Fond v súčasnosti už p...
10.04.2018 09:39

Na dlhodobý strategický výskum a vývoj má ísť 288 miliónov eur

Ministerstvo školstva opäť vyhlásilo výzvy zamerané na partnerstvá súkromných firiem a akademického sektora v oblasti vývoja a výskumu, ktoré vlani muselo zrušiť.
31.08.2018 09:11

Prihláste svoju školu na inovačný workshop, nápady študentov pomôžu zlepšiť Slovensko

Viac ako 60 inovačných workshopov na stredných a vysokých školách doteraz pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Aktuáln...