Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
16.09.2017 10:39

Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prináša do slovenských škôl opäť odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

„Odborníci sa už dávno zhodli na tom, že neúspešné zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch má negatívny vplyv na úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu. Môže byť nielen prekážkou efektívneho učenia sa, ale v niektorých prípadoch dokonca môže viesť až k vzniku emocionálnych porúch a neuróz. Práve vzhľadom na závažnosť problému sme pred štyrmi rokmi začali so súťažou na slovenských školách s cieľom rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... A robíme to zábavnou formou, čo oceňujú nielen samotné deti, ale aj ich učitelia, ktorým takto pomáhame rozvíjať kompetencie detí aj spestriť vyučovanie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Zvyšujúci sa záujem

Počet zapojených žiakov a škôl do súťaže z roka na rok rastie. Po tom, ako sa do prvého ročníka prihlásilo takmer 10 000 žiakov z 274 škôl z celého Slovenska, v druhom ročníku už súťažilo vyše 13 000 žiakov z 314 základných škôl. V minulom roku dokonca počet prihlásených žiakov dosiahol hranicu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci z 529 základných škôl z celého Slovenska.

„Tento rok sme zvažovali, ako súťaž posunúť ďalej a otvoriť ju ďalším žiakom a školám, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť súťažné kategórie aj o osobitnú kategóriu pre špeciálne školy. Veríme, že aj týmto krokom sa počet zapojených škôl v tomto ročníku opäť zvýši," povedala Mira Schrimpelová.

Žiaci na prvom stupni základných škôl aj špeciálnych základných škôl tak môžu spolu so svojimi učiteľmi čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí. Čitateľský oriešok 4 vyvrcholí 26. januára 2018, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

Február a marec 2018 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách. Hlasovať sa bude za 999 kresieb (333 v každom ročníku), ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota.

 

V apríli 2018 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách:

  • Ocenenie nakladateľstva RAABE
  • Ocenenie verejnosti
  • Ocenenie pre školy
  • Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže. „Minulý ročník podporil našu súťaž rekordný počet partnerov, ktorí do súťaže venovali atraktívne a ozaj hodnotné ceny pre žiakov a školy, napr. v podobe tabletov, programovateľných robotov, knižiek, glóbusov, výtvarných materiálov, wellness pobytov pre učiteľov, zdravotných podložiek na sedenie... Urobíme všetko pre to, aby sme aj v tomto smere posunuli našu súťaž ďalej a žiakom aj v tomto ročníku priniesli ceny, ktoré stoja za to," uzavrela Mira Schrimpelová.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete tu.

 

Pozrite si reportáž o ostatnom ročníku súťaže Čitateľský oriešok 3 tu.

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať
až do 6. novembra 2017
TU.


Kontakt pre médiá:         Mgr. Nataša Navrátilová, PR & marketing manažér
                                          m: +421 907 891 188, t: +421 232 661 882
                                          e-mail: n.navratilova@raabe.sk
                                          Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , www.raabe.sk, www.skolskyportal.sk

O RAABE: Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. Od januára 2005 pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. RAABE vydáva odborné publikácie a materiály, časopisy, newsletter vrátane elektronických produktov, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií, predovšetkým však riaditeľov škôl, učiteľov a iných pedagogických zamestnancov.

Súvisiace články

08.04.2018 09:47

Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podporí aj v tomto roku projekty na rekonštrukciu, dostavbu a výstavbu školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy de...
02.03.2018 12:48

Tatra banka otvára grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky otvára grantový program Študenti do sveta určený pre študentov vysokých škôl. Termín na podanie prihlášok je do 13. apríla.
31.08.2018 20:00

Štipendiá na študijné, výskumné pobyty a na letné jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD).