Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.03.2018 12:39

Študenti a učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk

Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), Južná Kórea ponúka tri možnosti štipendií, pričom sa o ne môžu uchádzať študenti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied i umenia.

Prvé štipendium je určené pre študentov vysokej školy 1. a 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí školné a zdravotné poistenie.

Ďalšie štipendium je pre študentov vysokej školy 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, ročnú jazykovú prípravu, školné, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie.

Tretie štipendium poskytuje Južná Kórea učiteľom vysokých škôl a výskumným pracovníkom. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, príspevok na ubytovanie, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk.

Súvisiace články

21.08.2017 08:32

Školy získali desiatky tisíc eur na zvýšenie finančnej gramotnosti a zavádzanie inovatívnych metód

BRATISLAVA 20. augusta (SITA) - Viacero základných škôl bude môcť uskutočniť projekty na zvýšenie finančnej gramotnosti svojich žiakov. Nadácia Slovenskej sporiteľne totiž podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom ...
29.10.2019 10:39

Envirofond podporí viac projektov zameraných na ochranu prírody

Až 200-tisícovú dotáciu môžu pri 5% spolufinancovaní získať tí žiadatelia, ktorí chystajú projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek. Stane sa tak vďaka schválenému rozšíreniu ...
01.10.2018 18:57

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ po novom aj so vzorovým projektom pre žia...

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako spros...