Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.03.2018 12:39

Študenti a učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk

Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), Južná Kórea ponúka tri možnosti štipendií, pričom sa o ne môžu uchádzať študenti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied i umenia.

Prvé štipendium je určené pre študentov vysokej školy 1. a 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí školné a zdravotné poistenie.

Ďalšie štipendium je pre študentov vysokej školy 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, ročnú jazykovú prípravu, školné, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie.

Tretie štipendium poskytuje Južná Kórea učiteľom vysokých škôl a výskumným pracovníkom. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, príspevok na ubytovanie, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk.

Súvisiace články

21.08.2019 10:24

Príspevok na vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti získalo 26 škôl

Spolu 23 stredných škôl a tri základné školy uspeli v tomto roku so svojimi projektmi vo výzve zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k p...
30.08.2017 11:51

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie
26.09.2017 22:10

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO