Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.03.2018 12:39

Študenti a učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk

Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci sa môžu uchádzať o štipendiá do Južnej Kórey. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), Južná Kórea ponúka tri možnosti štipendií, pričom sa o ne môžu uchádzať študenti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vied i umenia.

Prvé štipendium je určené pre študentov vysokej školy 1. a 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí školné a zdravotné poistenie.

Ďalšie štipendium je pre študentov vysokej školy 2. stupňa a doktorandov. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, ročnú jazykovú prípravu, školné, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie.

Tretie štipendium poskytuje Južná Kórea učiteľom vysokých škôl a výskumným pracovníkom. Prijímajúca strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príspevok na výskum, príspevok na ubytovanie, náklady na tlač dizertačnej práce a zdravotné poistenie

Pre prvé ponúkané štipendium je uzávierka do 22. marca, pre zvyšné dve do 21. marca na stránke www.saia.sk.

Súvisiace články

25.05.2018 09:12

Fond na podporu vzdelávania

Termín predkladania žiadostí sa blíži.
10.05.2019 07:47

Rezort školstva podporí výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Sumu 47 250 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty v oblasti „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“.
03.05.2018 09:31

Podpora pre projekty vedeckej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci so sekciou vedy a techniky ...