Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.04.2018 09:51

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka, ktoré podporí celé štúdium na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch.

Cieľom štipendia je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Umožňuje tak štátnej správe získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry, štipendium môžu študenti získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov.

Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania Slovenska, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách, sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby sa zvolená vysoká škola umiestnila do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta v rebríčku Research Papers in Economics.

Uzávierka žiadostí je 26. apríla.

Predchodcom Štipendia Martina Filka bol Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Program premenovala vláda SR svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Tragicky zahynul 28. marca 2016 pri splavovaní Dunaja.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

18.04.2018 19:05

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a izraelských organizácií

Informačné systémy v zdravotníctve, vesmírny výskum či „smart“ automobily. To všetko sú spoločné projekty, na ktoré môžu získať slovenské a izraelské organizácie príspevok v rámci najnovšej výzvy Agentúry na podporu výskumu a ...
02.03.2018 12:48

Tatra banka otvára grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky otvára grantový program Študenti do sveta určený pre študentov vysokých škôl. Termín na podanie prihlášok je do 13. apríla.
streda 10:24

Príspevok na vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti získalo 26 škôl

Spolu 23 stredných škôl a tri základné školy uspeli v tomto roku so svojimi projektmi vo výzve zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k p...