Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.04.2018 09:51

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka, ktoré podporí celé štúdium na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch.

Cieľom štipendia je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Umožňuje tak štátnej správe získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry, štipendium môžu študenti získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov.

Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania Slovenska, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách, sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby sa zvolená vysoká škola umiestnila do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta v rebríčku Research Papers in Economics.

Uzávierka žiadostí je 26. apríla.

Predchodcom Štipendia Martina Filka bol Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Program premenovala vláda SR svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Tragicky zahynul 28. marca 2016 pri splavovaní Dunaja.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

14.02.2019 08:57

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú výzvu s cieľom zvýšiť kvali...
02.01.2018 14:32

ĎALŠIE KOLO NA PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O NFP A INFOSEMINÁRE k výzve „V základnej škole úspešnejší“

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje otvára 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší.
16.01.2018 17:00

Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ - neformálne vzdelávanie

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať prv...