Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.04.2018 09:51

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka, ktoré podporí celé štúdium na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch.

Cieľom štipendia je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Umožňuje tak štátnej správe získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry, štipendium môžu študenti získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov.

Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania Slovenska, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách, sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby sa zvolená vysoká škola umiestnila do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta v rebríčku Research Papers in Economics.

Uzávierka žiadostí je 26. apríla.

Predchodcom Štipendia Martina Filka bol Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Program premenovala vláda SR svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Tragicky zahynul 28. marca 2016 pri splavovaní Dunaja.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

21.08.2018 21:36

MŠVVaŠ SR upozorňuje

po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávier...
22.02.2019 09:14

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
30.08.2017 11:05

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy