Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.04.2018 09:51

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka

Študenti sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka, ktoré podporí celé štúdium na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch.

Cieľom štipendia je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Umožňuje tak štátnej správe získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. Ako informuje webový portál Slovenskej akademickej informačnej agentúry, štipendium môžu študenti získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov.

Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania Slovenska, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách, sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby sa zvolená vysoká škola umiestnila do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta v rebríčku Research Papers in Economics.

Uzávierka žiadostí je 26. apríla.

Predchodcom Štipendia Martina Filka bol Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Program premenovala vláda SR svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Tragicky zahynul 28. marca 2016 pri splavovaní Dunaja.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

03.05.2018 09:31

Podpora pre projekty vedeckej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci so sekciou vedy a techniky ...
30.03.2020 15:15

Ministerstvo školstva vydalo Usmernenie pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením...

V záujme minimalizácie negatívnych dopadov vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia, čo najplynulejšieho procesu implementácie projektov v rámci PO 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje, vydalo Ministerst...
04.11.2019 09:52

Neziskové organizácie prejavili veľký záujem o výzvu zameranú na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo prvé hodnotiace kolo výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne neziskové organizácie pod názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a k...