Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
04.12.2019 17:19

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domácim pracoviskám v roku 2019, pričom konkrétny termín úhrady nie je zmluvne určený.

Rezort školstva nemal v rozpočte potrebné prostriedky na uhradenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Ministerka školstva sa preto opakovane obrátila na ministerstvo financií so žiadosťou o navýšenie finančných prostriedkov v apríli a v októbri. Ministerstvo financií zaslalo prostriedky koncom novembra a následne boli platby na pracoviská uhradené, čím bol záväzok štátu na rok 2019 plne uhradený v súlade so zmluvou. Tento týždeň rezort školstva vďaka vyrokovaným finančným prostriedkom uhradil všetky poplatky za domáce pracoviská.

Okrem členských poplatkov dostávajú zúčastnené domáce pracoviská 850 000 eur ročne bez grantovej súťaže priamo zo štátneho rozpočtu na pokrytie domácich nákladov na výskum. Dostávajú ich na základe zmlúv, v ktorých nie sú určené platobné termíny. Ministerstvo má povinnosť uhradiť tieto sumy až do konca roka. V roku 2019 si túto povinnosť už splnilo na 100 % a ostro sa ohradzuje proti tvrdeniam, že nedodržiava zmluvné povinnosti voči domácim pracoviskám. Tieto tvrdenia sú lživé.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

31.01.2018 09:30

Fakulta masmediálnej komunikácie ocení školy za podporu inovácií vo vzdelávaní

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum vyhlasujú 4. ročník súťaže o ocenenie BrilianTT, ktoré podporuje a zároveň vyjadruje verejné uznani...
23.04.2019 08:29

Tento týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

Do štvrtka 25. apríla 2019 je ešte možné podávať žiadosti o poskytnutie Štipendia Martina Filka. V rámci tohto grantového programu pre posilnenie analytických kapacít ponúka možné pozície študentom najlepších svetových univerz...
16.03.2018 09:38

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018.