Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
04.12.2019 17:19

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domácim pracoviskám v roku 2019, pričom konkrétny termín úhrady nie je zmluvne určený.

Rezort školstva nemal v rozpočte potrebné prostriedky na uhradenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Ministerka školstva sa preto opakovane obrátila na ministerstvo financií so žiadosťou o navýšenie finančných prostriedkov v apríli a v októbri. Ministerstvo financií zaslalo prostriedky koncom novembra a následne boli platby na pracoviská uhradené, čím bol záväzok štátu na rok 2019 plne uhradený v súlade so zmluvou. Tento týždeň rezort školstva vďaka vyrokovaným finančným prostriedkom uhradil všetky poplatky za domáce pracoviská.

Okrem členských poplatkov dostávajú zúčastnené domáce pracoviská 850 000 eur ročne bez grantovej súťaže priamo zo štátneho rozpočtu na pokrytie domácich nákladov na výskum. Dostávajú ich na základe zmlúv, v ktorých nie sú určené platobné termíny. Ministerstvo má povinnosť uhradiť tieto sumy až do konca roka. V roku 2019 si túto povinnosť už splnilo na 100 % a ostro sa ohradzuje proti tvrdeniam, že nedodržiava zmluvné povinnosti voči domácim pracoviskám. Tieto tvrdenia sú lživé.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.09.2017 10:39

Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý...
13.07.2019 08:47

Vedci môžu žiadať o podporu spoločných projektov s francúzskymi kolegami

Celkovo 86 000 eur je vyčlenených na financovanie spoločných slovensko-francúzskych projektov výskumu a vývoja v rámci programu Štefánik na roky 2020-2021. Výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok vyhlásila Agentúra na ...
31.08.2018 09:11

Prihláste svoju školu na inovačný workshop, nápady študentov pomôžu zlepšiť Slovensko

Viac ako 60 inovačných workshopov na stredných a vysokých školách doteraz pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Aktuáln...