Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Alžbeta Jánošíková
13.10.2020 16:55

Webináre na podporu detí so znevýhodnením na Slovensku

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila na jeseň druhú sériu bezplatných webinárov pod názvom #INšpirujSaONline. Témami troch online podujatí bude práca s deťmi s Downovým syndrómom a PAS.

Počas troch októbrových večerov sa budú môcť rodičia i záujemcovia z tretieho sektora zúčastniť série webinárov #INšpirujSaONline, ktoré pre nich bezplatne pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). Hlavnou témou budú možnosti rozvoja a podpory detí so znevýhodnením na Slovensku – zamerané na deti s Downovým syndrómom a PAS (poruchou autistického spektra). Na účastníkov čakajú odborné vstupy, ako aj moderovaná diskusia a možnosť priamo sa do nej zapájať a klásť otázky. Možnosti rozvoja a podpory detí so znevýhodnením na Slovensku Všetky tri webináre sa budú venovať rôznym formám práce s deťmi s Downovým syndrómom a PAS a ich aktuálnemu stavu a dostupnosti na Slovensku.

Pôjde napríklad o:
- možnosti včasnej diagnostiky PAS
- fungovanie podporných platforiem pre rodiny
- dostupnosť vzdelávania pre deti s Downovým syndrómom (štandardné vs. špeciálne školy)
- využívanie vybraných terapií pre deti so znevýhodnením
- potreby rodín detí so znevýhodnením
- priestor divadla ako možnosť rozvoja a vzdelávania

„V rámci našich grantových programov, ale aj spätných väzieb k uskutočneným webinárom, sme sa stretli s obrovským záujmom práve o tieto témy. Veríme, že prinesú skúsenosti, nádej či inšpirácie na riešenia ich každodenných situácií," vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka z Nadácie VW SK. Webináre sú určené rodičom a ľuďom z tretieho sektora i školstva, ktorí sa venujú klientom z tejto oblasti. Takisto aj pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o živote znevýhodnených a ako im eventuálne pomôcť. Účasť je bezplatná a nie je obmedzený ani počet účastníkov z jednej organizácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť TU.

Témy a termíny webinárov:
15. 10. 2020 - PRÁCA S DEŤMI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

22. 10. 2020 - TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

29. 10. 2020 - VČASNÁ DIAGNOSTIKA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

Webináre prebiehajú prostredníctvom globálnej online platformy ZOOM v trvaní 2 hodiny, vždy v čase 18:00 – 20:00.

Zdroj text: Mgr. Lucia Jakubíková Senior Account & PR Manager

Zdroj foto: Mgr. Lucia Jakubíková Senior Account & PR Manager

Súvisiace články

12.08.2019 09:11

Školy získajú financie na zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením

Sumu 73 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR úspešným žiadateľom v rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevý...
16.08.2018 18:40

Informačný seminár pre prijímateľov OP ĽZ - V základnej škole úspešnejší

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší".
30.08.2017 11:05

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy