Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Alžbeta Jánošíková
13.10.2020 16:55

Webináre na podporu detí so znevýhodnením na Slovensku

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila na jeseň druhú sériu bezplatných webinárov pod názvom #INšpirujSaONline. Témami troch online podujatí bude práca s deťmi s Downovým syndrómom a PAS.

Počas troch októbrových večerov sa budú môcť rodičia i záujemcovia z tretieho sektora zúčastniť série webinárov #INšpirujSaONline, ktoré pre nich bezplatne pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). Hlavnou témou budú možnosti rozvoja a podpory detí so znevýhodnením na Slovensku – zamerané na deti s Downovým syndrómom a PAS (poruchou autistického spektra). Na účastníkov čakajú odborné vstupy, ako aj moderovaná diskusia a možnosť priamo sa do nej zapájať a klásť otázky. Možnosti rozvoja a podpory detí so znevýhodnením na Slovensku Všetky tri webináre sa budú venovať rôznym formám práce s deťmi s Downovým syndrómom a PAS a ich aktuálnemu stavu a dostupnosti na Slovensku.

Pôjde napríklad o:
- možnosti včasnej diagnostiky PAS
- fungovanie podporných platforiem pre rodiny
- dostupnosť vzdelávania pre deti s Downovým syndrómom (štandardné vs. špeciálne školy)
- využívanie vybraných terapií pre deti so znevýhodnením
- potreby rodín detí so znevýhodnením
- priestor divadla ako možnosť rozvoja a vzdelávania

„V rámci našich grantových programov, ale aj spätných väzieb k uskutočneným webinárom, sme sa stretli s obrovským záujmom práve o tieto témy. Veríme, že prinesú skúsenosti, nádej či inšpirácie na riešenia ich každodenných situácií," vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka z Nadácie VW SK. Webináre sú určené rodičom a ľuďom z tretieho sektora i školstva, ktorí sa venujú klientom z tejto oblasti. Takisto aj pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o živote znevýhodnených a ako im eventuálne pomôcť. Účasť je bezplatná a nie je obmedzený ani počet účastníkov z jednej organizácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť TU.

Témy a termíny webinárov:
15. 10. 2020 - PRÁCA S DEŤMI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

22. 10. 2020 - TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

29. 10. 2020 - VČASNÁ DIAGNOSTIKA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

Webináre prebiehajú prostredníctvom globálnej online platformy ZOOM v trvaní 2 hodiny, vždy v čase 18:00 – 20:00.

Zdroj text: Mgr. Lucia Jakubíková Senior Account & PR Manager

Zdroj foto: Mgr. Lucia Jakubíková Senior Account & PR Manager

Súvisiace články

28.04.2018 11:17

Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci, ochrane duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ešte širší význam.
22.10.2019 13:01

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Začiatkom roka 2020 vyhlási Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá tak majú možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vy...
31.01.2019 08:42

Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo „Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzde...